HP Slim USB-tangentbord och -mus Funktioner
Djärv nydesign
Kompatibel och flexibel
USB-anslutning
Känn dig lugn

Ett års begränsad garanti ger trygghet.

[1] Jämfört med tidigare, fristående kommersiella HP-tangentbord.

Den faktiska produkten kan avvika från den som visas på bilden. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument. Windows är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.