HPs lagringslösningar suddar ut gränserna mellan lagring och applikationer för att du ska kunna implementera snabbare och till en lägre kostnad.

Registrera dig nu om du vill veta hur HPs lagringslösningar kan sudda ut gränserna mellan lagring och övrig IT

HP Converged Storage med
Intel® Xeon®-processorer

Ordna bättre kontroll och effektivitet

Den mängd information du måste hantera håller på att explodera. Stora datamängder, stor prestanda, stora krav. Faktum är att allting är stort.

HP har lagringslösningar för alla behov. Du som vill ha en plattform för alla dina krav på reglering, efterlevnad och sökning får allt detta med HP X9000 Network Storage Systems och
Intel® Xeon®-processorer:

  • Dynamisk, avbrottsfri och skalbar upp till 16 PB i en enda name space*
  • Stöd för reglering och kompatibilitet med funktioner för WORM-låsning (Write Once Read Many) och lagring
  • Policystyrd dataplacering för optimerade kostnader och förbättrad effektivisering med upp till 65 %*
  • Centraliserad lagring som förkortar söktiderna och sänker kostnaderna för e-discovery
  • Arkivering som sänker kostnaderna för primär lagring med upp till 65 %*
  • Tillägg av lagringskapacitet online utan stillestånd*

Dela upp dina lagringssilon och utnyttja en komplett lösning, inklusive service och rådgivning från HP Enterprise Services och HP Technology Services.

Förbered dig på nästa steg inom dataarkivering med lagring utan gränser från HP.

Registrera dig nu, så får du den tekniska rapporten ESG Archiving där du kan läsa om hur du tar kommandot över din informationsexplosion med hjälp av en beständig lösning i form av HP X9000-arkivering.

Registrera dig idag, så får du tillgång till den tekniska ESG-rapporten

Du kan också ladda ned andra informativa tekniska rapporter från IDC och ESG.

REGISTRERA DIG

  • *For details on claim substantiations, click here.