Uppgradering av Windows 8

Viktig information innan du uppgraderar

Innan du gör uppgraderingen, läs denna information om eventuella begränsningar/problem att komma ihåg:

Uppgradering på plats jämfört med en ren installation

Datorer kan uppgraderas till ett nytt operativsystem på två olika sätt nämligen med hjälp av uppgradering av befintligt system eller en total ominstallation.

Vid en uppgradering kommer dina filer, programvara och inställningar att förbli intakta och du kommer att ha tillgång till dessa efter din uppgradering. Detta är det lättaste och snabbaste sättet att uppgradera och är det bästa alternativet för de allra flesta.

Vid en ominstallation raderas all programvara, alla inställningar och personliga filer på din dator. Du måste installera om dina applikationer och manuellt installera om dina personliga filer från säkerhetskopiorna. En total ominstallation tar längre tid än en uppgraderin av befintligt system.

Oavsett vilken metod du väljer bör du alltid säkerhetskopiera dina personliga filer och skapa HP återställningsmedia innan du påbörjar en uppgradering.

Skärmupplösningskrav

Om man vill kunna komma till Windows 8-butiken, ladda ner apps till Windows 8, eller köra apps i Windows 8, krävs det en skärmuplösning på minst 1024x768. För att fästa apps. till Windows 8 behövs det en skärmupplösning på minst 1366 x 768.

Begränsningar av programvaran i samband med programvara för uppspelning av DVD

Om du för närvarande har programvara från Microsoft för uppspelning av DVD kommer denna programvara inte att fungera på Windows 8. Om du vill fortsätta att spela DVD-filmer efter din uppgradering kan du antingen skaffa Windows 8 Media Center Pack från Microsoft eller programvara för uppspelning av DVD-filmer från annan tillverkare.
Windows 8 Media Center Pack finns i avdelningen märkt med "Add features to Windows 8" på inställningsmenyn.
HP och Cyberlink har ett specialerbjudande på Cyberlink PowerDVD till HP-kunder som finns på URL. Se information på http://www.cyberlink.com/stat/oem/hp/win8_upgrade/enu/index.jsp
Om du för närvarande har programvara för uppspelning av DVD-filmer från an annan tillverkare än Microsoft kommer installationsprocessen av Windows 8 att avgöra om den är kompatibel med Windows 8 eller om en uppdatering krävs för att den ska fungera med Windows 8.Om programvaran är kompatibel och du gör en uppgradering på plats har du möjlighet att behålla denna programvara under uppgraderingen. Om du gör en ren installation måste du installera om programvaran efter uppgraderingen.

Begränsningar av programvara i samband med uppspelning av Blu-ray

Om du redan har en programvara av annat märke för uppspelning av Blu-ray media kommer installationsprocessen av Windows 8 att avgöra om denna programvara är kompatibel med Windows 8 eller om det krävs en uppdatering för att köra den på Windows 8.
Om progravaran är kompatibel och du gör en uppgradering på plats kommer du att kunna behålla denna programvara under uppgraderingen till Windows 8. Om du gör en ren installation kommer du att bli tvungen att installera om den efter uppgraderingen. Om programvaran för uppspelning av Blu-ray media inte är kompatibel måste du skaffa programvara för uppspelning från en annan tillverkare efter uppgraderingen för att kunna spela Blu-ray media. Om du använder den programvara som medföljde din HP-dator till att spela Blu-ray får du uppgradering gratis från hp.com.

Begränsningar i samband med programvara till TV-mottagare

Om du har programvara för TV-mottagare från Microsoft för närvarande måste du skaffa Windows 8 Media Center Pack när du har genomfört uppgraderingen. Det går också att köpa programvara av annat märke.
Om du har programvara för TV-mottagare av annat märke än Microsoft för närvarande kommer installationsprocessen för Windows 8 att avgöra om denna programvara är kompatibel med Windows 8 eller om det krävs en uppgraderingen för att den ska fungera med Windows 8.
Om programvaran är kompatibel och du genomför en uppgradering på plats kan du välja att behålla denna programvara under uppgraderingen men om du genomför en ren installtion kommer du att behöva installera om programvaran efter uppgraderingen. Även om du installerar ny programvara kan det vara svårt att se inspelningar från TV som gjorts med hjälp av Windows 7 när Windows 8 har installerats.

Säker start och andra funktioner som ingår i UEFI

UEFI-tekniken möjliggör ett antal förbättringar av datorsäkerheten och prestationen och finns på alla datorer som har Windows 8 förinstallerat. Vissa datorer som har Windows 7 förinstallerat innehåller UEFI-teknik och går att modifiera så att du får alla dessa funktioner. Denna process kräver dock specialkunskaper och för närvarande tillhandahåller inte HP några instruktioner så att det går att genomföra denna modifikation.

Begränsningar av pekskärmskapacitet

Datorer med Windows 7 som har pekskärmar kommer inte att ha full Windows 8 pek-kapacitet efter uppgraderingen.
Datorer från HP med hårdvara för pekinmatning avsedda för Windows 7 kommer att leverera en liknande upplevelse men endast för två pekpunktapplikationer efter uppgraderingen till Windows 8. Windows-datorer från HP med hårdvara för pekinmatning kommer inte att stödja Windows 8-applikationer som kräver mer än två samtida pekpunkter.
Dessutom kan det inträffa att kantsvepningar på Windows 8 inte är tillgängliga på grund av den infällda ramen på HPs peksystem som levereras med Windows 7.
HPs applikationer TouchSmart Magic Canvas och TouchSmart är inte kompatibla med Windows 8 och måste avinstalleras före uppgraderingen. Observera att innehåll som skapats med hjälp av TouchSmart applikationer som till exempel Graphitti inte kommer att vara tillgängliga efter uppgraderingen.

Använder du Microsoft Office Starter ?

Microsoft Office Starter är en begränsad funktionalitetsversion av Microsoft Office 2010, som levererar annonsstödda versioner av Microsoft Word & Microsoft Excel. Om du inte har köpt en full version av Microsoft Office 2010, (Home & Student, Home & Business, eller Professional), och använder Microsoft Office Starter, måste du köra Windows Update innan du börjar med din uppgradering. På detta sätt kan du vara säker på att Microsoft Office Starter kommer att vara tillgänglig även efter din uppgradering. Om du inte kör Windows Update kommer Microsoft Office Starter inte att vara tillgänglig efter uppgraderingen.
Om du har valt att göra en ren installation kommer Microsoft Office Starter inte att finnas kvar.
Om du har köpt en full version av Microsoft Office kommer programvaran att migreras via en uppgradering på plats och går att installera om med hjälp av produktnyckeln efter en ren installation.

Hur gör man för att backa upp sina personliga filer

HP rekommenderar starkt att du säkerhetskopierar dina personliga filer (dokument, foton, videofilmer, musik) innan du startar en uppgradering befintligt system eller en total ominstallation. Om du inte säkerhetskopierar dina filer kan du förlora dem under uppgraderingen.
Om du bestämmer dig för en total ominstallation åste du först säkerhetskopiera dina personliga filer för att undvika att du blir av med dem och installera om dem efter din uppgradering.
Klicka här om du vill veta mer om hur man säkerhetskopierar sina personliga filer

Hur gör man för att skapa återställningsmedia?

HP rekommenderar starkt att du skapar återställningsmedia innan du börjar din uppgradering. På detta sätt kan du vara säker på att du kan återställa ditt aktuella operativsystem om du skulle få problem.
Om du inte har återställningsmedia och din hårddisk går sönder kan det hända att det inte går att återställa ditt ursprungliga operativsystem efter uppgraderingen.
Klicka här om du vill veta hur man skapar HP återställningsmedia

Nästa: Har HP testat min dator för Windows 8?

* Alla funktioner i Windows 8 kanske inte finns tillgängliga på alla PCs med Windows 7. Ditt system kan behöva ytterligare hårdvara, programvara och firmware (inbyggd programvara) och/eller en uppgradering av BIOS för att det ska vara möjligt att installera och köra Windows 8.