Uppgradering av Windows 8

HP har inte testat denna dator.


Därför kan HP inte tillhandhålla några uppgraderingsanvisningar eller drivrutiner till Windows 8. Du kan förlora grundläggande funktionalitet & stabilitet om du försöker att uppgradera.


Om du tror att du har fått detta meddelande av misstag eller om du önskar att tillhandhålla ett annat produktnummer


Klicka här


* Alla funktioner i Windows 8 kanske inte finns tillgängliga på alla PCs med Windows 7. Ditt system kan behöva ytterligare hårdvara, programvara och firmware (inbyggd programvara) och/eller en uppgradering av BIOS för att det ska vara möjligt att installera och köra Windows 8.