• Skriv ut dina bilder från sociala medier och ditt bildarkiv hemma

  Skapa fantastiska utskrifter av dina bilder från sociala medier

  Dela de viktiga stunderna i ditt liv och pryd din värld med bilder att minnas.1

  Dela de viktiga stunderna i ditt liv och pryd din värld med bilder att minnas.1

 • 1. Välj

  Välj ut bilder från dina sociala flöden (Instagram, Facebook, Flickr) eller ditt bildarkiv

 • 2. Redigera

  Välj från ett brett urval av mallar.

 • 3. Skriv ut

  Välj "Skriv ut" för att skriva ut ditt foto.

Print from virtually anywhere

Easily print your photo creations to your HP printer via Wi-Fi or the cloud at home, from the office or on-the-go. You can even print to one of thousands of worldwide HP Public Print Locations.

Check out HP Create featuring
HP Social Media Snapshots

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter och tjänster är de som anges i de uttryckliga garantivillkor som medföljer sådan produkt och tjänst. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnad information i denna text.

1. Lokala utskrifter kräver att en mobil enhet och skrivare är anslutna till samma nätverk eller har en direkt trådlös uppkoppling till skrivaren. Mobil utskrifts stöds av iPhone®, iPad®, och iPod Touch® med AirPrint™ på iOS v7.1 och senare. Android™ utskrift stöds av Android-enheter som använder OS v4.4 och senare och kan kräva installation av en plug-in-tjänst för utskrift från Google™ Play Store. Mer information om hur du skriver ut hittar du på hp.com/go/mobileprinting. AirPrint är ett varumärke som tillhör Apple, Inc. och Android och Google Play Store är varumärken som tillhör Google, Inc.

Google Play är ett varumärke som tillhör Google, Inc. Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple, Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store℠ är ett tjänstevarumärke från Apple, Inc.