Vad är HP BCR (bindande företagsregler)?

0

Bindande företagsregler

HPs BCR är ett företagstäckande sekretessregelverk som utgörs av ett bindande avtal, verksamhetsprocesser och policyer, utbildning och riktlinjer som har godkänts av dataskyddsmyndigheter i de flesta EU-medlemsländer. Genom detta godkännande kan HP överföra personuppgifter om sina europeiska anställda och kunder till andra medlemmar ("HPs personuppgifter") i den internationella HP-koncernen i enlighet med EU:s lagar kring dataskydd.


1

Klicka här för en fullständig beskrivning av HPs bindande företagsbestämmelser på engelska.

3

HPs BCR är ett steg i HPs kontinuerliga strävan efter att skydda personuppgifter och att ansvara för eventuella misstag eller eventuell felaktig hantering av personuppgifter. Om du vill ha mer information om HPs BCR eller vill hävda dina rättigheter är du välkommen att kontakta HPs Privacy Office via länken nedan.


Kontaktformulär för frågor avseende skydd av personuppgifter

5

Relaterade länkar: