HP 35s teknisk räknare

#F2215AA

  • Justerbar kontrast med 2 rader x 14 tecken + indikatorer, 14-teckens punktmatris (5 x 7)
  • RPN; Algebraisk
  • Ja
  • Över 100

Bilden motsvarar kanske inte produkten

HP 35s teknisk räknare

#F2215AA

  • Justerbar kontrast med 2 rader x 14 tecken + indikatorer, 14-teckens punktmatris (5 x 7)
  • RPN; Algebraisk
  • Ja
  • Över 100

Bilden motsvarar kanske inte produkten

Funktioner

Perfekt för

Bäst lämpat för
Inbyggda funktioner
Instegssystemlogik
Menyer / prompter
Minnesregister
Minne, standard
Material i skåpet
Bildskärm
Bildskärmstyp