HPs utbytes- och reparationsprogram utanför garantiperioden.

Tjänster som erbjuds

Den här webbplatsen innehåller process- och prisinformation för reparationer och utbyten utanför garantiperioden för följande HP-produkter:

  • HP Deskjet-skrivare
  • HP Photosmart-skrivare
  • HP All-in-Ones
  • HP Notebook-datorer
  • HP Desktop PCs
  • HP Bildskärmar
  • HP LaserJet-skrivare
Pris

För en del äldre produkterna som säljs till lägre pris, kan HP inte reparera äldre produkter lika billigt som nya kan tillverkas. I dessa situationer kan det i själva verket vara lämpligare att köpa en ny produkt.

Om din produkt fortfarande omfattas av HP: s fabriksgaranti kan du kolla in hur du köper en HP-garantiförlängning.

Uppskatta reparations- eller utbytespriset

Välj den produktgrupp som produkten tillhör för att få en uppskattning av utbytes- eller reparationspriset för produkten.

PDF-filerna på denna sida kan läsas online eller utskrivna genom att använda programmet Adobe® Acrobat® Reader. Du kan hämta hem den senaste versionen här: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html och för utökad funktionalitet kan du även hämta hem insticksprogrammet MakeAccessible Plug-in här: http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?hexID=88de.