HPs bekämpning av förfalskningar

Känn igen. Rapportera. Förhindra.
Rapportera misstänkt aktivitet.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Förfalskningar av utskriftstillbehör innebär att tillverkning, återfyllning eller återtillverkning av en skrivarkassett sker i avsikt att marknadsföra kassetten på ett sådant sätt att det ger intryck av att den är en originalprodukt när detta inte är fallet. Detta involverar vanligen att en återtillverkad/återfylld produkt läggs i en förpackning som starkt liknar en äkta HP-förpackning, vilket kan lura kunder att betala ett högre pris i tron att skrivarkassetten är en legitim originalprodukt från HP.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) uppskattar det årliga värdet av internationell handel med alla förfalskade varor till 200 miljarder dollar. Världstullorganisationen (WCO) och Internationella handelskammaren (ICC) tror att förfalskningar drar uppskattningsvis 500 miljarder euro per år från den globala ekonomin, vilket motsvarar en förlust på omkring 5-8 % av handeln med varumärkesvaror över hela världen, inklusive den olagliga handeln med förfalskade skrivarkassetter. Det uppskattas att runt 200 000 jobb enbart i Europa försvinner på grund av dessa varumärkesförfalskningar.

Nej. Kunder skall inte behöva förväxla förfalskningar med legitima återfyllda/återtillverkade produkter, vilka säljs och erbjuds på ett sådant sätt att det inte ska kunna gå att förvilla eller potentiellt förvilla kunden att tro att dessa är helt nya och äkta HP-produkter. Ett exempel på en legitim återfylld produkt är en produkt där det klart framgår att denna är "återfylld" eller "återtillverkad", och som inte missbrukar HP-logotypen så att det kan se ut som att denna har tillverkats av HP, utan använder ett namn på ett etablerat återfyllningsföretag och generellt inte felaktigt använder designelement från en skrivarkasset i original från HP.

Bedrägeri är en akt av vilseledande eller oriktig framställning genom att avsiktligt förvanska sanningen i syfte att lura till sig något av värde från en person, oftast pengar. Även om bedrägeri kan ske utan förfalskade produkter, är förfalskningen i sig en form av bedrägeri.

Förfalskade skrivarkassetter kan visserligen se ut som äkta skrivarkassetter från HP, men de erbjuder inte någon hög utskriftskvalitet, dokumenterad tillförlitlighet, och den jämna kvalitetsnivå som du kan förvänta dig av HP:s produkter.

Bland de möjliga riskerna med förfalskade skrivarkassetter kan nämnas dålig utskriftskvalitet, färre antal sidor som skrivs ut, skrivarkassetter som går sönder i förtid eller inte fungerar alls, skador på skrivaren som kräver reparation, avbrott av arbetsflödet med utskrifter samt eventuellt upphävande av garantier på maskinvara. Dålig eller ojämn utskriftkvalitet är ett tydligt tecken på icke-originalprodukter.

Utöver att ge våra kunder information och verktyg som hjälper dem att rätt identifiera äkta kassetter kontra förfalskade kassetter, undersöker HP även misstänkta förfalskningar och samarbetar med polis, rättsväsende och tulltjänstemän över hela världen, som sedan gör beslag och genomför anhållanden. Åtföljande böter och bestraffningar av brottslingar administreras sedan genom de lokala rättssystemen.

Under de senaste fyra åren har programmet haft uppsikt över följande i Europa, Mellanöstern och Afrika:

 • Omkring 1 000 undersökningar
 • Runt 600 verkställighetsåtgärder (räder och beslagtaganden av myndigheter)
 • Omkring 8 miljoner beslag av färdiga förfalskningar och komponenter avsedda för illegal återanvändning
 • Över 3 000 återförsäljare har genom en granskning för att upptäcka förfalskningar

HP har mycket höga kvalitetskrav på alla produkter, inklusive utskriftstillbehör. HP:s utskriftstillbehör i original levereras alltid nya - aldrig återfyllda eller återtillverkade - och kommer vanligen i oöppnade förpackningar av hög kvalitet. Därför kan följande tecken tyda på förfalskade produkter:

 • Utskriftskvaliteten för en skrivarkassett är dålig och/eller ojämn.
 • Utskriftstillbehören levereras i förpackningar som verkar ha blivit manipulerade eller så är förpackningarna av dålig kvalitet.
 • Skrivarkassetterna är täckta med tonerdamm eller bläck, eller så läcker de inuti skrivaren.
 • Skrivarkassetten fungerar inte - felfrekvensen för en förfalskad produkt är extremt hög.
 • Antalet möjliga utskrifter från en skrivarkassett är mycket låg.

Om du vill ha mer information kan du läsa om hur du kan skydda dig själv mot förfalskade skrivarkassetter eller rapportera dina misstankar till HP.

Om ett erbjudande verkar för bra för att vara sant, så är det nog det också. Undvik att falla offer för tvivelaktiga erbjudanden genom att bara köpa via HP:s auktoriserade säljkanaler. Genom HP Smart Partner Locator på HP:s webbplats kan du hitta en lista över HP:s återförsäljare i ditt land.

Klicka här för att rapportera tvivelaktig verksamhet som gäller förfalskade produkter: rapportera förfalskning.

HP förvarar informationen konfidentiellt så långt lagstiftningen medger, och den delas enbart av behöriga.

HP ger ingen garanti eller ersätter produkt för förfalskade kassetter.

Alla monokroma originalförpackningar för HP LaserJet- och HP Color LaserJet-skrivarkassetter bär HP:s säkerhetsetikett i alla världens länder, men inte alla kassetter för bläckstråleskrivare bär säkerhetsetiketten. I Västeuropa har de flesta originalförpackningar för bläckstråleskrivarens kassetter inte HP:s säkerhetsetikett, medan de flesta förpackningar för HP:s bläckstråleskrivare i Östeuropa. Mellanöstern och Afrika har etiketten. För information om när etiketten kan förväntas på förpackningar för HP:s bläckstråleskrivare som säljs i Europa-, Mellanöstern- och Afrikaregionen, se informationsbladet "Kontrollera dina inköp (PDF 1.9 MB)" som finns för nedladdning.

Slutanvändare kan uppleva följande problem om de använder förfalskade skrivarkassetter i sina HP-skrivare:

 • Förfalskade produkter läcker ibland eller fungerar inte som de ska.
 • Kunder kan uppleva försämrad utskriftskvalitet och färre utskrivna sidor på grund av undermåliga komponenter.
 • Det är föga troligt att förfalskade produkter kommer att spara pengar i det långa loppet, eftersom det är mer sannolikt att de går sönder.
 • Förfalskade produkter kan förstöra en skrivare och upphäva skrivarens garanti.
 • Förfalskade produkter kan slösa på papper på grund av dålig utskriftskvalitet.
 • Förfalskade produkter kan innehålla skadliga ämnen som beror på tillvägagångssätt som förstör miljön.
 • Förfalskade produkter gagnas inte av HP:s återvinningsprogram Planet Partners.

HP är noga med att skydda sina varumärken och sitt märke genom undersökningar som går över gränserna för att störa den internationella handeln med olagliga produkter.

HP ACF Programme ökar medvetenheten bland HP:s partners, kunder och lokala myndigheter om när man ska börja bli misstänksam och hur man ska rapportera tips. Undersökande konsulter kontrollerar alla tips för att identifiera viktiga återförsäljare och tillverkare av förfalskningar, och bistår sedan lokala myndigheter under uppföljande verkställighetsåtgärder. Dessutom garanterar programmet att lagren hos HP:s distributions- och återförsäljarpartners är fria från förfalskningar genom att utföra slumpmässiga inspektioner (Återförsäljare granskas för att bekämpa förfalskning). HP är också en aktiv medlem av flera ideella föreningar för varumärkesägare över hela världen, vilka stöder regeringar och myndigheter med ansvar för brottsbekämpning.

Eftersom skrivarkassetterna spelar en central roll i den problemfria användningen av HP:s skrivarprodukter, gör HP betydande investeringar i forskning och utveckling av bildenheter och skrivare, så att varje skrivarkassett från HP framställs exakt samt att kvaliteten på toner och bläck är jämn för att fungera väl med HP LaserJet- och bläckstråleskrivare.

Exempelvis arbetar upp till 100 kemister med HP:s bläckformler, och det kan ta många år att utveckla en enda bläckformel för att kunderna ska få den överlägsna kvalitet och tillförlitlighet som de förväntar sig av HP.

HP:s skrivarkassetter utsätts ofta för förfalskningar, och programvaran för autentisering av tonerkassetter (som är kostnadsfri) indikerar om en installerad kassett är en HP LaserJet tonerkassett i original eller ett alternativt tillbehör, som t.ex. en förfalskad kassett. Om kassetten inte är en äkta HP-kassett ges användarna ytterligare information om hur de ska handskas med en potentiell förfalskning. Om en användare får ett meddelande, när han utgått från att han köpt en originalkassett från HP, leds han vidare till HP:s webbplats för bekämpning av förfalskningar (hp.com/go/anticounterfeit) där han kan rapportera om den möjliga kassettförfalskningen.

Enkelt uttryckt är QR-koden en snabbsvarande streckkod. QR-koder kan kodas med text, en webbadress eller andra data, och avkodas med hög hastighet av smartphones med inbyggda kameror. QR-koderna på de nya HP säkerhetsförseglingarna innehåller serienummer som gör det möjligt att snabbt verifiera produktäktheten.

 • Gå till ditt App Store.
 • Välj en QR-kodskannerapp, som i-nigma eller HP:s eSupplies-app.
 • Ladda ned appen till din smartphone.

Kunder kan validera säkerhetsetiketter med QR-koder med hjälp av en Internetansluten enhet med en webbläsare eller QR-kodläsare, inklusive smartphones eller stationära datorer och notebook-datorer. Kunder kan läsa QR-koden med ett QR-kodläsarprogram för smartphones eller surfplattor, som i-nigma. Kunder kan också ladda ned HP eSupplies-appen, som har optimerats för HP QR-koder och HP:s mobilautentisering. HP eSupplies-appen finns för iPad®, iPhone® och iPod Touch® på iTunes App Store.*

*iPad®, iPhone® och iPod Touch® är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

Du kan validera HP:s säkerhetsetiketter online:

 • Gå till www.hp.com/go/ok
 • Följ anvisningarna för att visuellt inspektera etiketten.
 • Ange serienumret som står på etiketten.

HP debiterar inte kunder för att kontrollera säkerhetsetiketter på kassettens förpackning med HP:s mobilautentisering. Eftersom HP:s mobilautentisering överför information med hjälp av Internetanslutningen på en smartphone eller dator, gäller nätoperatörens eller Internetleverantörens anslutningsavgifter. HP:s mobilautentisering kräver en mycket liten mängd data för valideringen av en kassett. Användare som betalar per användning av data kan förvänta sig liknande kostnader som vid besök på andra webbplatser.