HPs åtgärder mot förfalskningRapportera

Skydda dig mot förfalskade bläckpatroner

För att skydda dig mot förfalskade skrivartillbehör bör du alltid följa tumreglerna nedan innan du köper en produkt:

Steg 1: Kontrollera säkerhetsetiketten

På samtliga av HPs lådor med originaltonerkassetter sitter en HP-säkerhetsetikett över lådans avrivbara remsa.

I Europa, Mellanöstern och Afrika är vissa, men inte alla, HP-originalförpackningar med bläckpatroner försedda med säkerhetsetikett. Etiketten sitter antingen i det övre högra hörnet på fliken, på förpackningens ovansida eller till vänster på förpackningen.

Förutom QR-koden har den nya HP Mobile Authentication-etiketten holografiska bildskiftningsegenskaper. Verifiera visuellt att etiketten är giltig genom att utföra följande steg:

 • Luta kartongen framåt tills du ser att "OK" och "√" rör sig i motsatta riktningar.
 • Luta kartongen från höger till vänster tills du ser att "OK" och "√" rör sig i samma riktning. (Bild 1)
HP Security Label

Bild 1

Dessutom får du med de senaste etiketterna en unik kod som du kan validera med en app för smarta telefoner. Läs in QR-koden (Quick Response) på etiketten med en smart telefon, så når du HP Mobile Authentication (fig. 2, nästa sida). QR-koden kan läsas in med många kostnadsfria QR-kodläsare, t.ex. i-nigma eller den läsare som ingår i HP eSupplies-appen (där den är tillgänglig). Om du inte kan läsa in QR-koder med en smart telefon, kan du gå till HP Mobile Authentications webbplats på adressen på de nya säkerhetsetiketterna (www.hp.com/go/ok). Där anger du etikettens serienummer, så valideras den.

QR code animation

Bild 2

 • Om svaret är valid (giltigt) kan du tryggt köpa kassetten/patronen.
 • Om svaret är invalid (ogiltigt) betyder det att kassetten/patronen kanske inte är äkta.

Du kan validera den nya säkerhetsetiketten online. Gå till den URL som anges på den nya säkerhetsetiketten och ange den nya etikettens serienummer.*

*HP Mobile Authentication-programmet är endast tillgängligt för säkerhetsetiketter med QR-kod.

Så här inspekterar du äldre säkerhetsetiketter

Beroende på kassetten eller patronen, regionen och förpackningsdatumet kan säkerhetsetiketter med följande holografiska egenskaper användas på HPs originalbläckpatroner och -tonerkassetter:

Etikett med växlande färger (Bild 3)

 1. Vrid kartongen från sida till sida så att du ser att färgen förändras.
 2. När bakgrunden är mörk, är halva texten “ORIGINAL TONER” ljus och tvärtom.

Etikett med rörlig bild (Bild 4)

 1. Luta kartongen framåt tills du ser att "OK" och "√" rör sig i motsatta riktningar.
 2. Luta kartongen från höger till vänster tills du ser att "OK" och "√" rör sig i samma riktning.
HP Security Label

Bild 3: Kontrollera den gamla säkerhetsetiketten genom att vrida på förpackningen.

HP Security LabelHP Security Label

Bild 4.

Ingående information om hur du kontrollerar HPs säkerhetsetiketter finns i informationsbladet ‘Kontrollera dina köp’, som kan laddas ned här.

Steg 2: Titta på förpackningen

 • Förpackningen och förpackningsmaterialet till originalbläckpatroner från HP har en enhetlig design och hög kvalitet (Bild 5). HP tillåter inte avsiktligt försäljning av produkter i skadade eller undermåliga förpackningar.
 • Förpackningar och förpackningsmaterial med annan design som ser ut att ha varit öppnade, kan tyda på att det rör sig om en förfalskning.
 • • HP säljer inga kassetter/patroner utan förpackning.
Boxes and packaging materials

Bild 5: Förpackningen och förpackningsmaterialet till originalbläckpatroner från HP har en enhetlig design och hög kvalitet.

Steg 3: Undersök bläckpatronen när du har öppnat förpackningen

 • Originalbläckpatroner från HP levereras alltid oanvända (Bild 6). Det ska inte finnas skador, läckage eller tonerrester utanpå patronen, eller tydliga repor eller andra tecken på användning på själva patronen.
 • Alla flikar ska vara hela och utformade som på äkta HP-produkter.
Original HP print cartridges

Bild 6: Originalbläckpatroner från HP levereras alltid oanvända.

Steg 4: Handla bara hos betrodda återförsäljare

HP säljer skrivartillbehör genom auktoriserade försäljningskanaler. Undvik förfalskningar genom att inte tacka ja till misstänkta säljerbjudanden. Om ett erbjudande låter för bra för att vara sant, är det troligen också det. Skydda dig mot bedrägliga erbjudanden genom att bara handla hos HPs auktoriserade försäljningskanaler och betrodda återförsäljare. Med HP Smart Partner Locator på HPs lokala webbplats finner du en lista över HPs tillbehörspartner i ditt land. Besök www.hp.com -> klicka på "Sök partner" och sök efter lokala återförsäljare.

Steg 5: Använd autentiseringsprogramvara

HPs kostnadsfria autentiseringsprogramvara kontrollerar om tonerkassetter/bläckpatroner som är installerade i dina HP-skrivare är äkta:

 • Funktionen för autentisering av HP:s bläckstrålekassetter är en del av den primära programvarusviten som är standard för de flesta bläckstråleskrivare.
 • TProgramvaran HP Toner Cartridge Authentication är kompatibel med många befintliga HP LaserJet-skrivare och multifunktionsskrivare som lanserats sedan 2004 och kan laddas ned kostnadsfritt från www.hp.com/go/TonerCheck.

Observera att en tonerkassett bara kontrolleras en gång av den här programvaran. All ytterligare borttagning och ominstallation av tonerkassetten ger ett meddelande om att kassetten är använd.

Mer information om hur du identifierar misstänkta bläckpatroner finns i avsnittet länkar och nedladdningar.