HPs åtgärder mot förfalskningRapportera

Vad är förfalskade patroner och varför är de ett problem?

Vad är en förfalskad tonerkassett/bläckpatron?

Förfalskade bläckpatroner är återfyllda eller återtillverkade patroner som paketeras i otillåtna eller falska imitationer av HP-förpackningar. Avsikten är att få kunden att tro att det rör sig om är äkta HP-produkter.

Klicka här om du vill se en video om de potentiella riskerna med förfalskade bläckpatroner.

Varför är det ett problem?

Förfalskade bläckpatroner kanske ser ut som äkta HP-patroner, men de ger inte samma höga utskriftskvalitet, tillförlitlighet och enhetliga täckning som du kan förvänta dig av produkter från HP.

De potentiella riskerna med att använda förfalskade bläckpatroner är dåligt utskriftsresultat, färre antal utskrifter, patroner som upphör att fungera i förtid eller som inte fungerar alls, skador på skrivaren som kan kräva reparation, avbrott i utskrifts- och arbetsflödet samt att maskinvarugarantin upphör att gälla. Det främsta tecknet på förfalskade produkter är dålig eller växlande utskriftskvalitet.

Material seized in an anti-counterfeit raidMaterial seized in an anti-counterfeit raidMaterial seized in an anti-counterfeit raidMaterial seized in an anti-counterfeit raid

Produkter som ofta förekommer bland myndigheternas beslagtagna material.

Hur skyddar HP sina kunder??

Utöver att vi ger våra kunder information och verktyg för att kunna ta reda på om patronen är äkta eller falsk, utreder HP även misstankar om förfalskning och samarbetar internationellt med polis- och tullmyndigheter. Straffpåföljd utdöms enligt lagarna i det aktuella landet.

Under de senaste fyra åren har detta program genomfört följande aktioner i Europa, Mellanöstern och Afrika:

  • Omkring 1 000 kontroller
  • Omkring 500 genomdrivna aktioner (razzior och beslagtagningar utförda av myndigheter)
  • Omkring 9 miljoner beslagtagna förfalskningar och komponenter avsedda för olaglig återanvändning
  • Över 3 000 kontroller hos återförsäljare i syfte att motverka försäljning av förfalskningar
Material seized in an anti-counterfeit raidMaterial seized in an anti-counterfeit raidMaterial seized in an anti-counterfeit raid

Magasin med förfalskade bläckpatroner i Dubai i Förenade arabemiraten.

Close icon