HP Connected Backup

 
extreme testing header

HP LTO-6 Ultrium lagringsmedia

Förmärkta media

HP LTO Ultrium, det bästa valet

LTO Ultrium-formatet, som har utvecklats i samarbete mellan HP, IBM och Quantum, fortsätter sin framgångsresa som världens ledande bandteknik. HP LTO Ultrium-kassetterna uppfyller alla dina krav på maximal tillförlitlighet vid dataåterställning, ger hög kapacitet, enkel hantering och backup-prestanda som kan växa med din verksamhet. Produkterna finns i kapaciteter upp till 6,25 TB med LTO-6 och omfattar både RW- och WORM-versioner. Välj mellan anpassad och icke-anpassad märkning av HP LTO Ultrium-kassetter som ger effektivare administration och högre precision i automatiserade bibliotek, RFID och versioner med miljövänliga ekohöljen och ekopack.

LTO Ultrium-faktablad
PDF 413,02 kB

 

Här följer tio nyckelfaktorer som gör HP LTO Ultrium-banden till det bästa valet när det gäller att skydda dina data

1. Låg total ägarkostnad – LTO är det mest ekonomiska och energieffektiva sättet att skydda stora mängder data. Enligt undersökningsföretaget Enterprise Strategy Group (ESG) överträffar mängden petabyte (PB) på band i digitala arkiv mängden PB på disk eller i molnet. ESG beräknar att den totala digitala arkivkapaciteten på band kommer att ha en årlig tillväxt på 45 % fram till och med 2015.

2. En grön lagringslösning – Clipper Group beräknade den totala ägandekostnaden (TCO) för att använda disk eller band vid arkivering av stora binärfiler med en årlig tillväxt på 45 % under en tolvårsperiod. Man kom fram till att disklösningar är mer än femton gånger så dyra som band när det gäller arkivering. Dessutom förbrukar diskar 238 gånger mer energi, vilket kostar mer än den totala kostnaden för bandlösningen.

3. Enkel filhantering på skrivbordet – LTFS -tekniken (Linear Tape File System) gör att bandfiler blir lika enkla att dela och redigera som diskfiler, vilket förbättrar användbarheten och produktiviteten.

4. Lagringskonsolidering – LTO Ultrium lagrar mer data i samma footprint, vilket ger en mer kompakt och ekonomisk lagringslösning för automatiserade bandbibliotek, långtidsarkivering och extern lagring. Den nya LTO-6-kassetten har samma fysiska storlek som föregångare LTO-1, men 1 900 % högre kapacitet.

5. En lösning som passar alla – högpresterande media för säkerhetskopiering, katastrofåterställning och arkivering.

6. Extra säkerhet – informationen ligger offline från hot och LTO-4, LTO-5 och LTO-6 Ultrium har extra säkerhet i form av WORM och maskinvarubaserad datakryptering.

7. Löstagbar – enkel och säker transport, särskilt vid användning av RFID-media, och kostnadseffektiv extern lagring vid katastrofåterställning och arkivering.

8. Längsta tillgängliga hylltid – med en tillverkarspecificerad livslängd på mer än 30 år.

9. Tillförlitlig – LTO Ultrium är ett välkänt och vältestat format som finns tillgängligt på många platser och stöder många system och program.

10. Skalbar – bandlösningarna håller jämna steg med datautvecklingen utan behov av ytterligare investeringar i infrastruktur.

 

Bandtal