Fler miljövänliga lösningar

© Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting som nämns häri ska anses utgöra någon ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information.


1. I en studie som beställts av HP och utförts av Buyers Laboratory Inc. i juli 2017 jämfördes HP originalbläckpatroner (121XL, 122XL, 178XL, 300, 300XL, 301XL, 364, 364XL, 650, 950XL, 970XL, 971XL) med återfyllda och återtillverkade bläckpatroner från 21 andra märken (ej HP) som sålts på EMEA-marknader. Information: http://keypointintelligence.com/media/1609/hp-emea-refill-study_rep.pdf (pdf-nedladdning PDF 4,5 MB). Toner baserat på SpencerLabs färgpålitlighetsstudie från 2014, som beställts av HP för kassetter som sålts i Europa, Mellanöstern och Afrika, CE400A/X, CE401A, 02A och 03A; spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2014.pdf (pdf-nedladdningPDF xxxx MB) och en monokromstudie av HP 83A, 80A; spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2016.pdf (pdf-nedladdning PDF xxxx MB)


2. HP Planet Partners-programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på www.hp.com/go/recycle. Information om återvunnet material i patroner och kassetter finns på www.hp.com/go/recycledcontent.


3. Från och med 2016. Baserat på en nominell nyttolast på 18 000 kilo.


4. HP-papper certifierade enligt FSC® C017543 eller PEFC™ PEFC/29-31-198.