HP DesignJet XL 3600 36 tum multifunktionsskrivare

#6KD23A

Upplev en ny standard med den snabbare och mest kraftfulla MFP-enheten på marknaden[1]

  • 914 mm
  • Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi (med JetDirect-tillbehör som tillval), stöder följande standarder: TCP/IP, BootP/DHCP (endast IPv4), DHCPv6, TFTP (endast IPv4), SNMP (v1, v2c, v3), Apple Bonjour-kompatibel, WS Discovery, inbäddad webbserver (HTTP, HTTPS), IPsec, SMTP (e-post), rå IP-utskrift (9100), LPD, IPP, WS print, NTLM v2, SMBv3, SSL/TLS, 802.1X-autentisering (LEAP, PEAP, EAP-TLS), DFS
  • Arkmatning, spindellösa lådor, automatisk rullmatning framifrån, integrerad arksamlare[6], mediefack, automatisk horisontell trimning; Skanner: rak pappersbana för ark- och kartongoriginal
  • Skriv ut, kopiera, skanna

Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på:

http://www.hp.com/learn/ds

Bilden motsvarar kanske inte produkten

HP DesignJet XL 3600 36 tum multifunktionsskrivare

#6KD23A

Upplev en ny standard med den snabbare och mest kraftfulla MFP-enheten på marknaden[1]

  • 914 mm
  • Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi (med JetDirect-tillbehör som tillval), stöder följande standarder: TCP/IP, BootP/DHCP (endast IPv4), DHCPv6, TFTP (endast IPv4), SNMP (v1, v2c, v3), Apple Bonjour-kompatibel, WS Discovery, inbäddad webbserver (HTTP, HTTPS), IPsec, SMTP (e-post), rå IP-utskrift (9100), LPD, IPP, WS print, NTLM v2, SMBv3, SSL/TLS, 802.1X-autentisering (LEAP, PEAP, EAP-TLS), DFS
  • Arkmatning, spindellösa lådor, automatisk rullmatning framifrån, integrerad arksamlare[6], mediefack, automatisk horisontell trimning; Skanner: rak pappersbana för ark- och kartongoriginal
  • Skriv ut, kopiera, skanna

Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på:

http://www.hp.com/learn/ds

Bilden motsvarar kanske inte produkten

Med den snabbaste utskriften av första sidan[1] tillhör väntetid vid skrivaren det förflutna. Denna MFP-enhet är kompakt och får enkelt plats på kontoret, är robust nog att uppfylla alla tänkbara krav och ger även bästa tänkbara nätverksskydd.[2]

Perfekt för IT-hanterade företag och medelstora teknikavdelningar som är ute efter avsevärda förbättringar av produktivitet/samarbete, säkerhet och kostnadsoptimering.

Ingen väntetid vid skrivaren med den snabbaste utskriften av första sidan.[1] Frigör tid med enkel PDF-utskrift. Dela innehåll direkt med snabbåtkomst till mappar.[4] Digitalisera projekt med automatisk skanning, quicksets och funktioner för efterredigering.

Hantera utskrifterna med tillförsikt. Skrivaren har en robust design och ett kompakt fotavtryck som ger en smidig användarupplevelse med automatisk påfyllning av material och stapling av utskrifter. Minska på utgifterna med den lägsta driftkostnaden.[1]

Ni har kontrollen med världens säkraste storformatsskrivare som ger bästa tänkbara nätverksskydd.[2] Ni väljer vem som kan komma åt skrivaren och konfidentiella dokument. Håll skrivarna säkra i alla lägen.

Modellstorlek
Funktioner
Utskriftshastighet, maxmal
Linjär skanningshastighet
Minne, standard
Hårddisk
Utskriftskvalitet för färg (bästa)
Utskriftsteknik
Antal patroner/kassetter

[1] Baserat på jämförbara skrivare med LED-teknik och en kapacitet på 4–6 D-/A1-sidor per minut som enligt IDC representerar över 70 % av andelen LED-skrivare för små volymer i USA och Europa per november 2018. Snabbaste utskrift av första sidan och en energiförbrukning som är upp till 10 gånger lägre baseras på HPs interna tester och specifika användarscenarier. Driftskostnader baseras på LED-teknik för små volymer under 17000 euro på marknaden per november 2018. Driftskostnader består av förbrukningsmaterial och servicekostnader. Information om testningsvillkoren finns på http://www.hp.com/go/designjetxlclaims.

[2] Kräver köp av HP DesignJet XL 3600-multifunktionsskrivarseriens PostScript-modeller eller HP DesignJet PostScript/PDF-uppgraderingssats som tillval.

[3] Avancerade inbäddade säkerhetsfunktioner baseras på HPs 2019 års granskning av publicerade inbäddade säkerhetsfunktioner på konkurrerande skrivare per februari 2019.

[4] Med LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

[5] 30 % mindre fotavtryck baseras på jämförbara skrivare med LED-teknik och en kapacitet på 4–6 D-/A1-sidor per minut som enligt IDC representerar över 40 % av andelen LED-skrivare för små volymer i USA och Europa per november 2018. Mätningen avser fotavtryck i drift (med mediefacket öppet). Tystaste driften baseras på jämförbara skrivare med LED-teknik och en kapacitet på 4–6 D-/A1-sidor per minut som enligt IDC representerar över 70 % av andelen LED-skrivare för små volymer i USA och Europa per november 2018. Tystast enligt HPs interna tester av driftsläge och ljudtrycket vid läget redo (vanligt papper, ritning, normalt läge) jämfört med publicerade specifikationer för konkurrerande skrivare. Information om testningsvillkoren finns på http://www.hp.com/go/designjetxlclaims.

[1] ENERGY STAR och ENERGY STAR-logotypen är registrerade varumärken som tillhör U.S. Environmental Protection Agency.

[2] EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar i olika länder. På http://www.epeat.net visas registreringsstatus för varje land.

[3] Programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.

[4] BMG-varumärkets licenskod är FSC®-C115319, se http://www.fsc.org. Varumärket HPs licenskod FSC®-C017543 finns på http://www.fsc.org. Alla FSC®-certifierade produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Mer information om HPs utskriftsmaterial för stora format finns på http://www.HPLFMedia.com.

[5] Återvinningsbara HP-papper kan återvinnas via allmänna återvinningsprogram eller enligt lokala rutiner. Vissa material från HP kan tas omhand via HPs återvinningsprogram för storformatsmaterial. Det är inte säkert att det finns några program i det lokala området. Mer information finns på http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.

[1] Information om testningsvillkoren finns på http://www.hp.com/go/designjetxlclaims.

[2] Mekanisk utskriftstid. Utskrivet i snabbt läge med Economode aktivt, på HP Bright White-papper för bläckstråleskrivare (finpapper) och HPs originalbläck.

[3] ± 0,1 % av den specificerade vektorlängden eller ± 0,2 mm (beroende på vad som är störst) vid 23 °C, 50–60 % relativ luftfuktighet, på A0 HP matt film i bästa läge eller normalläge med HP originalbläck.

[4] Endast tillgängligt på PostScript-modeller.

[5] Skannas med 200 dpi. PDF-skanning är endast tillgänglig på PostScript-modeller.

[6] Från A4 till A0, med kapacitet för upp till 100 i A1-storlek.

[7] Baserat på 8 GB RAM.

[8] Licenskoden för varumärket BMG är FSC®-C115319, se http://www.fsc.org. Licenskoden för varumärket HP är FSC®-C017543, se http://www.fsc.org. Licenskoden för varumärket BMG är PEFC™/29-31-261, se http://www.pefc.org. Licenskoden för varumärket HP är PEFC™/29-31-198, se http://www.pefc.org. Alla FSC®- eller PEFC™-certifierade produkter är inte tillgängliga i alla regioner.

[9] Kan återvinnas via allmänna återvinningsprogram.