HP PARTNER FIRST-PROGRAMMET

Programmet är utformat för att utvecklas i takt med marknadsförändringar och maximera tillväxtmöjligheterna för alla partners liksom för HP.

ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR VD

”Vårt engagemang för kanalen har aldrig varit starkare.  Tillsammans kommer vi att främja vårt ledarskap i personliga system och skriva ut, utnyttja vår teknik för att störa nya marknader, och förändra vårt sätt att arbeta, för att driva vår ömsesidiga framgång.”

ENRIQUE LORES, STYRELSEORDFÖRANDE OCH VD, HP INC.