HP PARTNER FIRST-PROGRAMMET

Programmet är utformat för att utvecklas i takt med marknadsförändringar och maximera tillväxtmöjligheterna för alla partners liksom för HP.

ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR VD

”För att kunna blomstra i den här världen som är i ständig förändring finns det en sak som är säker: Kanalen spelar en viktigare roll än någonsin. Tillsammans fortsätter vi att återuppfinna världen för våra kunder, och att leda våra företag in i framtiden.”

DION WEISLER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH VD, HP INC.