HP Preferred Partner

HP/Microsoft Frontline Partner Program

Vilka är HP/Microsoft Frontline Partner?

HP/Microsoft Frontline Partner Program är ett strategiskt partnerprogram som både HP och Microsoft står bakom. Det introducerades i april 2008 som en del av den världsomspännande HP/Microsoft Frontline Partnership-alliansen.

HP/Microsoft Frontline Partner Program gynnar och värdesätter de partner som har den högsta kompetensnivån inom både HP- och Microsoft-teknik och som är Microsoft Gold Certified och HP Gold Preferred Partners med minst en specialisering inom Enterprise Server & Storage.