Almedalen

Almedalen

Hur kan ettor och nollor göra sjukvården, våra städer och vårt försvar smartare?

Hur säkerställer vi Värdebaserad Vård snabbast och mest effektivt? I Almedalen tar Hewlett Packard Enterprise upp digitala lösningar – implementerade såväl som framtida – för att möjliggöra värdebaserad vård och därigenom bland annat ökad patientsäkerhet och kvalitet inom sjukvården. Går det till exempel att genom metoder hämtade från kemisk fysik förutsäga när en viss person kan komma att söka vård igen? Lyssna på hur Karolinska står inför banbrytande möjligheter med hjälp av teknisk innovation för avancerad dataanalys och hur HPEs genom tiderna största forsknings- och utvecklingsprojekt ”The Machine” kommer att kunna transformera sjukvården.


Smarta Städer

Vi kommer även att tala om Smarta Städer. Privacy och krav på säkerhet paralyserar utveckling och används ofta som en begränsande faktor eller ett så kallat “No go” som kan få vilket initiativ, oavsett värdeskapande potential att avstanna eller helt och hållet skrotas. Vad går egentligen först – trygghet eller privacy?


Vi kommer att visa på ett massivt case genom vilket flamländska regeringen, som styr över 55 % av den belgiska befolkningen om 10 miljoner, skapade ett effektivare samhälle med ständigt uppdaterad och korrekt information. Detta gjordes genom att fullt ut digitalisera alla kontakter både internt i regeringen samt med myndigheter, lokala myndigheter, privatpersoner och företag.


Digitala försvaret

Vårt tredje ämne rör försvaret. Vilka krav ställer höjd beredskap på svensk försvarslogistik för att kunna leverera när det gäller? Hewlett Packard Enterprise, som levererar lösningar till världens största försvarsmakter, tar upp hur man kan skapa ledningsförmåga för försvarslogistiken och därmed göra den avsevärt effektivare.


Digitaliseringens roll för en effektiv och innovativ Life Science-sektor

Projektutvecklingsbolaget Vitartes tar dessutom upp hur digitalisering kommer ändra förutsättningarna för hela samhället, inte minst för Life Science-sektorn. Vård, forskning och näringsliv har möjligheter att samverka inom området och tillsammans dra nytta av den utveckling som sker. Ta del av insikterna hos de som är i framkant av denna förändringsresa, med bl.a. Anders Lönnberg, Regeringens samordnare för Life Science, och Mary Mirabelli, Vice President Global Healthcare Practice på Hewlett-Packard Enterprise.

Som ni ser kommer det att bli ett par riktigt fullspäckade dagar.


Vi ses i Almedalen!

Hålltider:

Tisdag 5 juli kl. 10:00–11:00

Från ett uppkopplat land till ett smart land –när ska Sverige vakna från sin digitala skönhetssömn? Livesänds

DI.s arena ovanför Donners plats


Tisdag 5 juli kl. 14:15–15:00

Vilka krav ställer höjd beredskap på svensk försvarslogistik för att kunna leverera när det gäller?

Försvarspolitisk arena


Tisdag 5 juli kl. 16:00–17:00

Vitartes: Digitaliseringens roll för en effektiv och innovativ Life Science industri?

Vitartes i Hälsodalen


Onsdag 6 juli kl. 12.00–12.50

Can we at all create smart & safe cities with our rigorous requirements on privacy and data security? Livesänds

UH24:s arena i Hamnplan


Onsdag 6 juli kl. 13.00–13.50

Går det att förutsäga när en patient kommer att söka vård igen? Livesänds

UH24:s arena i Hamnplan