HP Finance

HP Finance

HP Financial Services (HPFS) är ett helägt dotterbolag till Hewlett Packard Corporation. Vi finns representerade i alla världsdelar och i de flesta länder. HPFS är världsledande på finansieringslösningar för IT-utrustning och med vår unika kunskap om HP kan vi erbjuda marknadens bästa finansieringslösningar för HPs produkter. Vi kan även erbjuda konkurrenskraftiga, skräddarsydda finansieringslösningar för IT-utrustning med tjänster och mjukvara från andra tillverkare.

Erbjudanden direkt kopplade till produktlivscykeln:

Transition:

 • Enkel inloggning med lösenord. Det ger besökare snabbt tillgång till information och applikationer baserad på vem de är. Dvs som lärare, förälder, elev eller administratör.
 • Enkelt webbgränssnitt. Gör det möjligt att ge föräldrar tillgång till elevens utveckling när som helst.
 • Ett kommunikationsverktyg som ger elever möjlighet att samarbeta med lärare och varandra för olika arbetsuppgifter
 • Enkel tillgång till individuella elevdata för lärare och administratörer

Acquisition:

 • Operationell lease - ni bokför anskaffningen som en kostnad i resultaträkningen i stället för att skriva av den som en inventarie i balansräkningen. Ni betalar för nyttjande, inte ägande. Med denna finansieringsmetod får ni tack vare HPFS restvärdespositioner en låg månadsavgift samt full flexibilitet efter leasingperioden, dvs. köpa ut, förlänga avtalet eller helt enkelt returnera utrustningen tillHPFS.
 • Finansiell lease – mer att likna vid avbetalningsköp. Inga restvärden och ägandet kan övergå till leasetagaren vid avtalsslut.
  Lokal eller internationell lösning, innehållande hårdvara, mjukvara och support – vi är verksamma i alla världsdelar och i de flesta länder.
  Nyttjandebaserade lösningar – olika pay per use modeller.

Management:

 • Flexibilitet – möjligheter att ständigt utöka och uppgradera lösningen för att hela tiden ha en lösning som bäst tillgodoser aktuella behov
 • Strukturerad betalning – möjlighet till skräddarsydda betalningsupplägg.
 • Asset management system – erbjuder överskådligt och detaljerat anläggningsregister.

End of term:

HPFS kan hjälpa till med det mesta vid avtalsslut, oavsett om ni väljer att köpa loss utrustningen, förlänga avtalet eller helt enkelt lämna tillbaka utrustningen. Det innefattar allt från tillhandahållande av emballage, packning, logistik, till rensning av känslig data och eventuell skrotning av utrustning. Allt helt enligt de miljökrav som gäller.

Läs mer om HPFS eller kontakta oss här: HP Financial Services Arrow

Företagsstruktur

Hewlett Packard Company

(USA /Palo Alto, CA)

HP Financial Services US Inc

(USA/Murray Hill, NJ)

HP Financial Services Holding

(Ireland, Dublin)

HP International Bank

(Ireland, Dublin)