Almedalen

Hälso & Sjukvård

Vilka krav ställer höjd beredskap på svensk försvarslogistik för att kunna leverera när det gäller?

Tisdag 5 juli kl. 14:15 - 15:00

Den säkerhetspolitiska situationen kräver en fungerande försvarslogistik. Regeringens utredare skall i höst ge förslag på åtgärder för att förbättra denna. Vilka krav ställer höjd beredskap på svensk försvarslogistik för att kunna leverera när det gäller?

Sedan 2004 har man startat 7 utredningar kopplat till Försvarslogistiken, genomfört en större omorganisation och flyttat över stora resurser och ansvar från Försvarsmakten till Försvarets Materielverk för att hantera förmågan försvarslogistik. För att bygga operativ förmåga är en fungerande försvarslogistik avgörande. Den säkerhetspolitiska situation Sverige befinner sig i gör att det är bråttom.


Medverkande:

Ingemar Wahlberg, regeringens utredare om försvarslogistiken
Jan Salestrand, statssekreterare, Försvarsdepartementet
Göran Mårtensson, generaldirektör, FMV
Anders Silwer, chef Produktionsledningen, Försvarsmakten
Harri Larsson, strategichef försvar och nationell säkerhet, Hewlett-Packard Enterprise
Niklas Ekdal, moderator

Plats: S:t Hansgatan 11, “Försvarspolitisk Arena”