Kommuner

Kommune

Kommunernas stora utmaning är att komma närmare medborgarna och förverkliga visionen om 24-timmarsmyndigheten. Det innebär ett nytt sätt att arbeta. De interna arbetsprocesserna måste ses över och medarbetarna engageras. Då är det extra viktigt att tekniken fungerar och stödjer de nya processerna på ett bra sätt. HP tillhandahåller de IT-produkter, lösningar och tjänster som krävs för att optimera kommunernas IT-miljö.

Utvärdering och handlingsplan

De första hinder kommunerna stöter på i ambitionen att förverkliga 24-timmarmyndigheten är ekonomi, bristfälliga nät samt kopplingen mellan Intranätet och extranätet. De kommuner som kommit lite längre möter nya utmaningar som höga tillgänglighetskrav, systemintegrering, identifiering och access. HP kan genomföra en utvärdering för att ta fram vad varje enskild kommun behöver för att förverkliga 24-timmarsvisionen. Genom det får kommunen en handlingsplan med en kostnadsuppfattning och tidsram.

Integrera systemen

Vi vet att många ser 24-timmarsmyndigheten som en vision, men vi har lösningarna som kan ta er dit. Våra erfarna konsulter går gärna igenom er IT-miljö och kartlägger vad just ni behöver göra för att förverkliga 24-timmarsmyndigheten. Ni får inte bara en åtgärdsplan, utan även en kostnadsuppskattning och tidsram. Förhoppningsvis ger ni oss förtroendet att förverkliga den efter det.

Säkerhet som förenklar

Även säkerheten är central eftersom den aldrig är starkare än sin svagaste länk. En tydlig säkerhetspolicy är ett måste. Dessutom måste användarna få tillgång till rätt saker på ett smidigt sätt och stängas ute från de delar av nätverket de inte har rätt att besöka. En bra loginlösning som förenklar för användarna gör lösningen säkrare.