Varför vården behöver transformeras

Varför vården behöver transformeras

Effekten av ändrade livstilsvanor samt en åldrande befolkning med många multisjuka som lever med kroniska sjukdomar kräver alltmer kostsamma och sofistikerade behandlingar. Detta skapar i sin tur en situation där sjukvårdskostnaderna börjar springa iväg och samhället inte har råd för den vård dess medborgare behöver.

Fragmenterade system som inte talar med varan sätter därtill extra påfrestningar på vårdgivarna. Vi sitter på gamla plattformar och stängda system med begränsad interoperabilitet och datadelning. Detta i sin tur innebär exempelvis att information hanteras manuellt samt att undersökning måste upprepas av respektive klinik när man rör sig mellan en klinik och en annan. Det fragmenterade sättet på vilket lösningar har implementeras inom vården har oundvikligen lett till att kvaliteten påverkas negativt.

Samtidigt ser vi en komplexitet som skapas av faktumet att vi måste kunna stödja multipla datatyper från multipla devicer med multipla konnektorer. Datamängderna bara ökar och det blir svårare och svårare att avgöra vilken data som är av värde att analysera.

Därtill tillkommer frågan hur vi ska kunna skydda all denna patientrelaterad data i den nya hyperanslutna värld vi in i – där allt är sammankopplat och information ska vara tillgänglig och kunna delas enkelt.

Med det sagt så är det tydligt att något måste göras. Det finns ett enormt behov att förflytta sig från en reaktiv till en mer prediktiv och proaktiv hälso- och sjukvård samt mot en insiktsdriven approach för vårdflödesoptimering.