Almedalen

Hälso & Sjukvård

Från ett uppkopplat land till ett smart land – när ska Sverige vakna från sin digitala skönhetssömn?

Vi direktsänder seminariet här tisdag 5 juli kl. 10:00–11:00.

Sverige ligger högt upp i alla undersökningar vad gäller bredbandsutveckling, digitalisering och datormognad. Men när ska vi börja använda denna kraft på ett smart sätt? Företag, myndigheter och sjukvård måste på allvar ta steget in i den smarta digitala världen!

Medverkande:

Wilfried Grommen, director and chief technologist for public sector, HPE
Mary Mirabelli, vice president global practices for health care, HPE
Per Mosseby, direktör avdelningen för digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting
Sara Öhrvall, senior rådgivare och föreläsare
Mats Williamson, vice vd, Skanska
Patrik Nilsson, country chief technologist, HPE

Plats: DI:s Arena, Donners plats 2