HÄMTA RAPPORTEN

DOKUMENT OCH RAPPORTER

Se våra årliga hållbarhetsrapporter samt policyer och dokumentation som gäller miljö och distributionskedja.

Här är den. 
HPs hållbarhetsrapport för 2019.

Vår vision är att skapa teknik som gör livet bättre för alla, överallt. Vi har hållit dig informerad sedan 2002.

Rekommenderade dokument

Säkerhetsdata (SDS)

Säkerhetsinformation om material, såsom fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaper, förordningar och hanteringsrekommendationer [1,2]

LÄS MER

UN 38.3-rapporter för litiumbatterier

HP hjälper sina partners och kunder med testrapporten UN 38.3 på batterier.

LÄS MER

Miljömärkning

Certifieringar för vår design och våra tekniska innovationer, inklusive ENERGY STAR®, EPEAT, Blue Angel, ISO 14001

Miljödeklarationer

Miljöinformation för specifika produkter som krävs av specifika förordningar och länder.

Innehållsbibliotek

Ämne

Kategori

Dokumenttyp

SORTERA

RENSA ALLA

Ämne

Kategori

Dokumenttyp

SORTERA

Rensa alla
Policyer och standarder
Samarbeten
Uttalande om modernt slaveri

Fotnoter och friskrivningsklausuler

  1. Dessa säkerhetsdata får endast användas av HP för HPs originalprodukter. Obehörig användning av dessa säkerhetsdata är strängt förbjuden och kan leda till åtal från HP.
  2. HPs säkerhetsdata informerar om HP-bläck (och toner) som tillhandahålls med originalbläck (och -toner) från HP. Om du har fått våra säkerhetsdata från någon som helst typ av återfylld, återtillverkad eller kompatibel bläck- eller tonerförpackning som inte är ett originaltillbehör från HP, ska du vara medveten om att informationen i detta dokument inte var avsedd att informera om dessa produkter. Därför kan det finnas avsevärda skillnader mellan informationen i detta dokument och säkerhetsinformationen för den produkt du köpt. Kontakta den som sålde den andra tillbehörsprodukten till dig för att få motsvarande information, inklusive information om personlig skyddsutrustning, kontaktrisker och riktlinjer för säker hantering. HP tar inte emot tillbehörsprodukter som inte är HP-original i våra återvinningsprogram.