Pressmeddelande: 27. februari 2009
Ämnen:

Generation Y återupptäcker det tryckta ordet

Undersökningen fokuserar på beslutsprocessen i små och medelstora företag, på vilka verktyg medarbetare använder och hur de anser att de bäst förbereder beslutsfattande.
– Det är intressant att se hur de yngre är mer flexibla och tycks anpassa sig till den givna situationen, kommenterar Maria Augustsson, marknadschef för skrivare på HP med ansvar för små och medelstora företag. Beslutsfattande tycks alltså vara en kulturfråga. Det visar sig också tydligt att de etablerade beslutsunderlagen, utskrifter att titta på, göra anteckningar och så vidare tycks inte bara vara kvar – utan faktiskt används mest av de yngsta medarbetarna.
Det viktigaste redskapet är inte oväntat datorn, 78 procent använder den alltid eller oftast. Den följs dock tätt av penna, papper och utskrifter – 77 procent. Uppdelat på åldersgrupper visar det sig att de yngsta, 16-24 år, är mest flexibla med att anpassa sina verktyg efter varje enskilt tillfälle. De använder papper och utskrifter mest, 84 procent gör det alltid eller oftast, för datorer blir siffran lägre, 78 procent medan 51 procent alltid eller oftast använder kalkylator och 14 procent mobiltelefon eller handdator.
Den äldsta gruppen, 55-64 år, visar sig vara den som använder utskrifter minst, endast 59 procent gör det alltid eller oftast.
Sett till undersökta länder använder tyskarna papper och utskrifter mest – 91 procent gör det alltid eller oftast (88 procent svarar dator). Den lägsta siffran gäller Nederländerna där endast 57 procent svarar att de gör det alltid eller oftast (motsvarande siffra där för datoranvändning är 74 procent).
En annan fråga som undersökningen tog upp är var någonstans svarspersonerna bäst förberedde sig inför ett beslut. Många gör det utanför kontoret och utanför arbetstid – av samtliga svarande uppger 12 procent att de alltid eller oftast gör det på semestern. Ryska anställda toppar med 19 procent, följda av spanska (16 procent) medan endast åtta procent av medarbetare i Frankrike gör det på semestertid.
Att förbereda sig på arbetsplatsen kan tyckas vara det självklara svaret och det gör också de flesta. Men i varierande grad. I Italien gör 88 procent det alltid eller oftast – medan 55 procent i Nederländerna svarar att de gör det alltid eller oftast. Europasnittet är 78 procent.
Uppdelat på åldergrupper förbereder sig 74 procent av 16-24-åringarna alltid eller oftast på kontoret och 17 procent på semestern. För 55-64-åringarna är siffrorna 80 respektive fem procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Augustsson, marknadschef IPG HP Sverige små och medelstora företag
08-524 938 24, maria.augustsson@hp.com

Vill du läsa hela undersökningen? Kontakta: Anna Almberg: tel: 08-545 455 77, anna.almberg@edelman.com


Om HP

HP, världens största teknikföretag, förenklar den tekniska upplevelsen för konsumenter och företag med ett utbud som spänner över utskrifts- och datorprodukter, mjukvara, tjänster och it-infrastruktur. Mer information om HP (NYSE: HPQ) finns på www.hp.se.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.