Pressmeddelande: 11. mars 2009

HPs lösningar hjälper företag och organisationer att stärka sin marknadsposition

Ekonomisk nedgång innebär utmaningar men också möjligheter att förbättra ett företags eller en organisations marknadsposition. De som tar sig in bland de högst placerade 25 procenten under en nedgång brukar i allmänhet behålla sin marknadsfördel under i genomsnitt tre års tid.(1)

 

IT spelar en huvudroll för en organisations framgångar före, under och efter en nedgång. I en undersökning från 2007 svarade 99 procent av de tillfrågade verkställande direktörerna att tekniken är väsentlig för deras företags framgångar.(2) I en ny global studie svarade dessutom 38 procent av de tillfrågade att de ser det aktuella ekonomiska klimatet som ett tillfälle att omstrukturera sina tekniska miljöer för framtiden.(3)  


– Framgångsrika CIO:er fokuserar på både strategiska kostnadsminskningar och på att stödja långsiktig tillväxt, säger Ann Livermore, chef för HPs Technology Solutions Group (TSG). Det handlar inte om att spendera mer pengar: de bästa it-organisationerna spenderar ungefär hälften av vad det genomsnittliga företaget gör på teknik, som en andel av intäkterna. I stället spenderar de strategiskt och prioriterar it-investeringar. HP erbjuder lösningar som hjälper organisationer att gå stärkta ut ur den ekonomiska krisen.

Genom ny hårdvara, mjukvara och nya tjänster från HP kan organisationer:
•    Standardisera, optimera och automatisera tekniken för att minska kostnader på kort sikt.
•    Prioritera investeringar i ny teknik baserat på vilket värde de har för affärsverksamheten.
•    Använda flexibla försörjningsalternativ för att se till att kritiska projekt får fortskrida medan kostnaderna kan anpassas efter det faktiska utnyttjandet.

Standardisera, optimera och automatisera
Nya HP StorageWorks SAN-virtualiseringslösningar hjälper kunderna att förenkla införande, administration och optimering av virtualiserade server- och lagringsmiljöer. Nya HP StorageWorks Enterprise Virtual Array 6400 och 8400 (EVA6400/8400) skär ned administrationskostnaderna inom lagring med upp till 50 procent.(4)


Den förbättrade HP SAN Virtualization Services Platform 2.1 (SVSP 2.1) är en nätverksbaserad lösning för lagringsvirtualisering som ökar den tillgängliga lagringskapaciteten och effektiviserar driften. Genom lösningar som SVSP 2.1 kan kunder, enligt analysföretaget IDC, minska sina inköpskostnader för lagring med upp till 50 procent.(5)
Den förbättrade mjukvaran HP Data Protector ger en gemensam lösning för dataskydd för alla fysiska och virtuella miljöer. Den ger branschens mest heltäckande skydd för virtuella miljöer och leder till kostnadsbesparingar på upp till 70 procent.(6)


Prioritera it-investeringar
EDS, an HP company möjliggör för kunderna att ta ett bättre grepp om it-miljön för att mitt i kostnadsjakten, frigöra resurser och skapa utrymme för innovation och konkurrenskraft.
Som en del av sin Applications Management Services-portfölj erbjuder nu EDS kunderna olika tjänstenivåer. Det minskar driftskostnaderna för mindre kritiska applikationer och säkerställer servicenivån för de kritiska. På så sätt kan kostnaderna reduceras för det övergripande applikationsunderhållet med upp till 40 procent.(7)


Med hjälp av den nya Consolidation and Virtualization ROI services-tjänsten kan förväntade besparingar och ROI för it-projekt säkerställas. Det minskar risken för långdragna processer vad gäller projektgodkännande och implementering, vilket gör det möjligt att agera snabbt samtidigt som it-investeringarna går i takt med affärsmål.
Multi-Tiered Hybrid Design är en ny tjänst som hjälper kunderna utforma ett helt datacenter så att det bättre återspeglar deras olika krav på infrastruktur och tillgänglighet. Ofta används en enda specifikation som utgår från de högst ställda kraven, även om det inte behövs för alla system. Med ett ”hybrid”-datacenter där man definierar två (eller fler) olika tjänstenivåer kan kapitalkostnaderna minskas med 15 till 25 procent.(8)


Flexibel Sourcing
Våra nya infrastrukturtjänster från EDS, Managed Services, bidrar till att minska kostnader och effektivisera samtidigt som priset blir förutsägbart. Kunderna kan nu välja mellan flera alternativ och få bättre kontroll genom standardpaket i olika moduler vilka snabbt kan implementeras och börja leverera värde till kunden. Erbjudanden finns för server- och lagringsdrift, service desk, flexibel databehandling samt meddelandetjänster.
HP erbjuder också flexibla finansierings- och leasingalternativ genom HP Financial Services. I ett nytt white paper från HP finns gott om råd kring leasing i den ekonomiska krisen.

Ytterligare information
Mer information kring nyheterna ovan, bland annat en video med Ann Livermore, finns tillgänglig genom ett webbpresskit på www.hp.com/go/BTeconomics2009.
Mer information om HPs nya erbjudanden, med kundrekommendationer, finns på www.hp.com/BTeconomics.

(1) “Who Will Prevail in 2009? Avoiding Mistakes in an Economic Crisis,” Corporate Executive Board (www.exbd.com), december 2008.
(2) “HP Business Technology Study,” PSB Research, april 2007.
(3) “HP Research Report: The Economics of Business Technology,” PSB Research, februari 2009.
(4) “Edison HP Storage Administrator Workload Survey: HP, EMC, CLARiiON, and NetApp FAS storage arrays” av Craig Norris och Barry Cohen, The Edison Group, februari 2009.
(5) “Business Value of Storage Virtualization: Scaling the Storage Solution; Leveraging the Storage Investment,” Doc. No. 216719, IDC, februari 2009.
(6) Procenttal baserat på en prisjämförelse för HP Data Protector från 2008.
(7) Intern HP-analys.
(8) Baseras på kostnadsanalysverktyget för HP Multi-Tiered Hybrid Design, www.hp.com/go/eypmcf.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Roland Vejdemo Sverigechef HP, tel: 08-524 94 902
Gunilla Lundqvist, informationschef HP Sverige, tel: 08-524 90 400

 

Om HP
HP, världens största teknikföretag, förenklar den tekniska upplevelsen för konsumenter och företag med ett utbud som spänner över utskrifts- och datorprodukter, mjukvara, tjänster och it-infrastruktur. Mer information om HP (NYSE: HPQ) finns på www.hp.se.


Vill du prenumerera på pressmeddelanden från HP via RSS, klicka här: www.hp.se/press/rss

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.