Pressmeddelande: 27. mars 2009
Ämnen:

Guldmyror till HPs partners

I år delas myror ut i åtta kategorier, varav tre nya; Fastest Growing Partner of the Year, Most Strategic Deal of the Year och Retail Partner of the Year. Nominerade och vinnare med motivering i respektive kategori följer nedan.

Partner of the Year 2008 – Atea
Nominerade var: Caperio, Dustin, Atea, Benzler, Portal
Atea har med ett brett lösningserbjudande och stor geografisk täckning förstärkt sin position som den ledande partnern inom IT infrastruktur. Årets vinnare strävar alltid efter att bidra till sina kunders affär och kännetecknas av djup specialistkompetens, högt verksamhetskunnande och ett komplett sortiment för helhetsåtagande av kundens IT miljö.
 
Atea har under 2008 i nära samarbete med HP vässat samtliga av sina erbjudandeområden och ökat sin kundfokusering. Detta har vunnit kundernas förtroende och resulterat i en tillväxt på en extremt konkurrensutsatt marknad.

HP är stolta över att tillsammans med Atea utveckla nya koncept för att överträffa de krav våra gemensamma kunder ställer på sin IT-verksamhet. Årets vinnare har därmed starkt bidragit till HPs framgång under 2008.

Most Strategic Deal of the Year 2008 – Go Virtual
Nominerade var: QSS, Portal, Office IT-partner, Go Virtual
Go Virtual har med unik spetskompetens inom ”High Performance Technology Computing” positionerat sig som Sveriges ledande aktör inom området. Go Virtual har, med erfarenhet och djup teknisk kompetens och i partnerskap med HP, under 2008 försett svensk industri, universitet och högskolor med några av världens kraftfullaste superdatorcenters.

Årets vinnare har därmed starkt bidragit till HPs framgång under 2008. Tack Go Virtual för ett enastående 2008!

Services Partner of the Year 2008 – Kerfi
Nominerade var: Invid Jönköping, Kerfi, Atea, Caperio, Benzler
Kerfi har med sitt starka fokus på HPs paketerade tjänster visat att ett ökat tjänsteinnehåll  ger nöjdare kunder. Årets vinnare har lyckats förenkla sina kunders vardag genom utomordentlig kundkontroll kombinerat med ett proaktivt arbete för att erbjuda den för kunden bästa och mest kostnadseffektiva helhetslösningen.

HP riktar ett stort tack till Kerfi för sin vilja att stå i framkant när det gäller kompetens kring HPs tjänsteportfölj, vilket resulterat i ett mycket framgångsrikt 2008.

Printing Solution Partner of the Year 2008 – Portal
Nominerade var: Antonsson, Caperio, Portal, Carl Lamm
Portal har under 2008 ytterligare stärkt sin postion som en självklar rådgivare inom utskriftslösningar. Tillsammans med HPs världsledande printportfölj har Portal optimerat sina kunders utskriftsmiljöer.

Med ett starkt kundfokus har Portal bidragit till HPs framgångar. Vi tackar för det engagemang Portal har visat för HPs produkter och tjänster.

Fastest Growing Partner of the Year 2008 – B2B IT-Partner
Nominerade var: Alina System, B2B IT-Partner, Invid Jönköping, ITF, Plattform IT
B2B IT-Partner har under året haft en kraftig tillväxt inom samtliga HPs affärsområden.

Med personligt engagemang, brett kunnande och hög kundfokus har B2B hjälpt företag att effektivisera sin IT-miljö baserat på HPs produkter och tjänster. B2B har under året visat på framåtanda, starkt entreprenörsskap och är en inspirerande förebild för många tillväxtföretag.

Tack alla på B2B IT-Partner som starkt bidragit till att bli årets Fastest Growing Partner, 2008.

Volume Partner of the Year 2008 - Dustin
Nominerade var: Portal, Misco, Dustin, Benzler, Atea
Dustin har med sitt starka engagemang och nära samarbete med HP ytterligare förstärkt sin roll som den ledande partnern inom volymområdet. Med nytt modernt logistikcenter erbjuder Dustins sina kunder ett ännu bredare sortiment av tjänster och produkter.

Med ett tydligt kundfokus har samtliga avdelningar på Dustin bidragit till att även 2008 bli Volume Partner of the Year. Vi på HP tackar för det förtroende Dustin har visat för HPs produkter och tjänster.

System Integrator of the Year 2008 – Benzler
Nominerade var: ITF, Caperio, Benzler, Atea, Go Virtual
Årets vinnare har med hög teknisk kompetens och stort HP-hjärta vuxit starkt inom infrastrukturlösningar. Med ett stort kunnande om företags behov av affärsdrivande IT har Benzler med precision genomfört flera framgångsrika konsoliderings- och virtualiseringsprojekt. Det har resulterat i såväl besparingar som ökad funktionalitet för våra gemensamma kunder.

Ett stort tack till hela Benzler för ett fantastiskt 2008!

Retail Partner of the Year 2008 – SIBA
Nominerade var: Elgiganten, Expert, OnOff, SIBA
SIBA har under 2008 tydligare än någonsin påvisat att HP är en högt prioriterad leverantör inom alla produktområden som HP konsument verkar inom. Starkt fokus på nya möjligheter såsom HP Store in Store (HP konceptbutiker) samt  tillbehör från HP har bidragit till en gemensam framgång och tillväxt. HP och Siba har mycket gott samarbete på alla nivåer som präglas av förtroende och öppenhet, ett samarbete som 2008 tagits till nya höjder.

Årets vinnare SIBA, har starkt bidragit till HPs tillväxt inom retail under 2008!

För mer information vänligen kontakta:
Jonathan Stjernlöf, ansvarig för partnerorganisationen (SPO), HP, tel: 08-524 948 36
Gunilla Lundqvist, informationschef HP Sverige, tel: 08-524 90 400

För bilder, vänligen kontakta:
Åsa Söderén, asa.soderen@hillandknowlton.com, tel: 08-402 89 40

 

Om HP
HP, världens största teknikföretag, förenklar den tekniska upplevelsen för konsumenter och företag med ett utbud som spänner över utskrifts- och datorprodukter, mjukvara, tjänster och it-infrastruktur. Mer information om HP (NYSE: HPQ) finns på www.hp.se.

 

Vill du prenumerera på pressmeddelanden från HP via RSS, klicka här: www.hp.se/press/rss

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.