Pressmeddelande: 21. april 2009

Branschledande datalagring förenklar virtuell infrastruktur

Enligt analysföretaget IDC förväntas marknaden för iscsi san-lösningar växa med 25 procent år för år till och med 2013.(1) Främsta drivkraften för tillväxten stavas servervirtualisering. De nya HP LeftHand P4000 SAN-lösningarna är ett svar på denna utveckling. Med dem kan kunderna säkra att affärskritisk data alltid finns tillgänglig samtidigt som kostnaderna minskar för att bygga ut och administrera lagringsinfrastrukturen.


Utnyttja resurserna bättre
När virtuella miljöer införs glömmer man lätt bort de behov av lagring som den omdesignade infrastrukturen får. Det riskerar att leda till sämre datatillgänglighet och dåligt utnyttjande av lagringsresurser. Dessutom saknas ofta det nödvändiga lagringsutrymmet för att skala upp när affärsverksamheten kräver det, vilket kan påverka applikationsprestanda negativt.
HP LeftHand P4000 SAN-lösningarna erbjuder en utbyggbar arkitektur (scale-out-arkitektur) som gör det möjligt med datareproduktion och att automatiskt balansera datavolymer över samtliga lagringsresurser. Dessutom kan administratörer se till att tillämpningarnas krav möts genom att kostnadseffektivt införa delad lagring inom virtuella miljöer, samtidigt som den befintliga fysiska och virtuella tekniska infrastrukturen utnyttjas. Med HP LeftHand SAN-lösningar ökar utnyttjandegraden av lagringskapaciteten med cirka 33 procent.(2)

Skalbart san i bladserverinfrastrukturen
HP lanserar också branschens första delade lagringslösning med hög tillgänglighet som kan byggas upp inom en virtualiserad bladserverinfrastruktur.(3) Nya HP StorageWorks SB40c paketerat med P4000 Virtual SAN Appliance Software ger ett skalbart san. Detta san kan driftsättas inom HP BladeSystem-infrastrukturen och expanderas över fler bladchassin vid snabbväxande lagringsbehov.

 
– Kunder behöver smidiga, integrerade lagringslösningar för att kunna uppnå den fulla potentialen med virtualisering, säger Vendela Eklund, produktchef på HP Sverige. Dessa nya lösningar erbjuder den höga datatillgänglighet som kunderna kräver. Vi bygger på teknikplattformar som är branschstandard så att kunderna också kan skala upp sina miljöer utan avbrott, allteftersom deras affärsverksamhet växer.

Priser och tillgänglighet
HP LeftHand p4000 SAN-lösningar finns tillgängliga från och med nu via HP och kanalpartners. Priserna startar på cirka 250 000 kronor exklusive moms.
Du hittar mer om HP LeftHand p4000 SAN-lösningar på www.hp.com/go/lefthandsans.

För mer information, kontakta:
Vendela Eklund, produktchef på HP, tel: 08-524 93 919
Gunilla Lundqvist, informationschef på HP, tel: 08-524 90 400

 

Om HP
HP, världens största teknikföretag, förenklar den tekniska upplevelsen för konsumenter och företag med ett utbud som spänner över utskrifts- och datorprodukter, mjukvara, tjänster och it-infrastruktur. Mer information om HP (NYSE: HPQ) finns på www.hp.se.

(1) IDC Worldwide Quarterly Disk Storage Systems Forecast från mars 2009. Procenttalet återspeglar tillväxttakten år för år.
(2) Beräknat utifrån samlade konkurrenskraftiga best practice-riktlinjer.
(3) Ingen annan leverantör av bladsystem kan erbjuda högtillgänglig, skalbar, delad datalagring inom en bladservermiljö. Hög tillgänglighet uppnås med nätverks-RAID som ger tillgänglighet utöver hårdvaru-RAID i nätverkslagret. Genom detta kan datavolymer finnas tillgängliga även om en SB40c+VSA-nod går ned eller till och med om bladchassit slutar fungera. Multipla SB40c+VSA-noder administreras som en enda lagringspool. På så vis kan kunder skala upp poolens kapacitet och prestanda genom att by lägga till fler SB40c+VSA-noder. Noder kan läggas till inom samma eller ett annat bladchassi för att skala upp lagringspoolen. Data kan migreras online mellan pooler av SB40c+VSA-lagring och pooler av HP LeftHand P4300 eller P4500 storage-system.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.