Pressmeddelande: 07. september 2009

Rött är hett, men grönt är skönt

Grönt är den färg som överlag genererar mest positiva reaktioner hos mottagaren. 53 procent av de tillfrågade instämmer i påståenden presenterade i grönt. Få förhåller sig också negativa till gröna påståenden; 19 procent negativa för grönt jämfört med 33 procent negativa för rött.


Men rött är en vattendelare som också väcker positiva känslor hos många människor; 47 procent av de tillfrågade instämmer i påståenden skrivna i rött. Sammantaget ger rött tre gånger så många (29 procent) extrema reaktioner (instämmer helt eller instämmer inte alls) som svart (10 procent).


Svart är tillsammans med blått den färg som väcker minst känslor, 43 procent respektive 47 procent är neutrala inför påståenden i de färgerna. Svart och blått genererar också minst positiva reaktioner. 18 procent instämmer i påståenden skrivna i svart och 16 procent i påståenden i blått.


Svenskar gillar också grönt
Svenskarna ligger nära undersökningens genomsnitt, även här ger grönt flest antal instämmanden (52 procent) medan rött ger fler negativa reaktioner (35 procent). Precis som i övriga länder förhåller sig svenskarna neutrala till budskap presenterade i svart och blått.
I Tyskland håller hela 60 procent av de tillfrågade med om påståenden presenterade i grönt, i Holland gör bara 45 procent detsamma. De tillfrågade i Storbritannien ger den största andelen av extrema reaktioner (35 procent instämmer helt eller instämmer inte alls) medan endast 24 procent av italienarna ger lika extrema reaktioner. Fransmännen är mer neutrala än genomsnittet till påståenden i svart (51 procent) och blått (63 procent).


Europeisk undersökning
Undersökningen har genomförts bland 16–55-åringar i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Holland, Tyskland, Italien, Spanien, Sydafrika och Ryssland. Deltagarna har fått ta ställning till två neutrala påståenden publicerade i olika färger (svart, blått, grönt eller rött) för olika respondenter. Svarsalternativen var: Instämmer helt, Instämmer, Neutral, Instämmer inte och Instämmer inte alls.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Augustsson, marknadschef IPG HP Sverige
08-524 938 24, maria.augustsson@hp.com

Gunilla Lundqvist, marknadskommunikationschef HP Sverige,
08-524 90 400, gunilla.lundqvist@hp.com


Om HP
HP, världens största teknikföretag, förenklar den tekniska upplevelsen för konsumenter och företag med ett utbud som spänner över utskrifts- och datorprodukter, mjukvara, tjänster och it-infrastruktur. Mer information om HP (NYSE: HPQ) finns på www.hp.se och direkt på http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/ där det även finns länkar till RSS-flöden.

Om undersökningen
The colour impact survey was based on research undertaken amongst 2,000 working professionals aged between 16-55 across the UK, France, Germany, Italy, Spain, the Netherlands, Sweden, South Africa and Russia by the independent Web research company, ToLuna between 6 and 10 April ’09. The survey was based on a series of ‘colour-neutral’ statements to which respondents indicated their level of agreement, disagreement or indifference. The statements employed were: “May is my favourite month of the year” and “Today I'm feeling inspired!”, with each being presented to identical, separate sample profiles in different colours and the responses compared. The response findings for both questions were then averaged to generate the above observations.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.