Pressmeddelande: 11. juli 2013

HP levererar en enhetlig arkitektur för Converged Cloud

Företaget introducerar nya lösningar för Converged Cloud
13 juni,2013— HP presenterar nya lösningar inomConverged Cloud,som skapar bättre agilitet, lagringsinnovation och minskade kostnader för hybrida moln-miljöer.

 

HP erbjuder nu nästa steg med en enhetlig OpenStack-baserad arkitektur för HPs privata, "managed" och publika molnerbjudanden. Dessutom presenterar företaget ny programvara och tjänster för att korta ner tiden för införande av privata moln. Företaget visar samtidigt upp ny kapacitet inom HPs "managed" och publika molnlösningar.

 

"För att företag ska kunna anamma nya IT-modeller behöver de kontroll över sin data och flexibilitet när det gäller servicenivåer och leveransmodeller för laster," säger Ola Holmberg, Category Manager för HP CloudSystem. "Bara HP har den samling tjänster och kunnande som kombinerar kraften i öppna system med en förmåga att möta storföretagens krav på hantering och säkerhet. Resultatet blir ett moln som storföretag kan lita på."

 

Framtidens moln är hybrida och öppna

En ny studie på uppdrag av HP(1) visar att det år 2016 kommer vara hybrida moln som gäller och 75 procent av företagens IT kommer levereras över privata, "managed" och publika moln. Dessutom, tror hälften av de svarande att öppna standards kommer vara viktigt i takt med att molnet tar form. Detta indikerar att kunder söker en öppen hybrid molnlösning som skapar nya möjligheter, affärsfördelar, ökar företagens differentiering och sänker kostnader för drift.

 

OpenStack-baserad enhetlig arkitektur för HP Converged Cloud

HP Cloud OSär en öppen och utvecklingsbar plattform för molnteknik som drar nytta av OpenStack-tekniken för att möjliggöra flytt av laster, enklare installation och förbättrad livscykelhantering i hybridmoln.

 

HP CloudSystem, HPs branschledande privata molnerbjudande innehåller redan HP Cloud operating system (OS)-teknik, vilket ger kunder större valmöjlighet när det gäller implementeringssalternativ. För att hjälpa kunder att snabbt komma igång med initiala privata molninföranden, erbjuder HP ocksåHP CloudSystem Enterprise Starter Suite.Denna lösning innebär ett snabbt och kostnadseffektivt sätt för organisationer att komma igång med molntjänster för olika typer av applikationer och minska initiala kostnader med upp till 20 procent, genom att dra nytta av ett färdigpaketerat erbjudande.

 

HPMoonshotservers kommer också att erbjudas med HP Cloud OS. Det ger en förenklad implementering och hantering för specifika molnlaster, exempelvis dedikerad hosting och storskaliga hemsidor.HP Cloud Services, HPs publika molnerbjudande, drar också nytta av HP Cloud OS-teknik, vilket resulterar i ett av de ledande publika molnen baserat på OpenStack-tekniken.Dessutom ges kunder möjlighet att utvärdera och förstå fördelarna med en OpenStack-baserad arkitektur för deras molnbehov, genomHP Cloud OS Sandbox, som möjliggör experimenterande utan extra kostnad.

 

HP Professional Services snabbar på företags molnresa

43% av de svarande i HPs studie säger att de upplever ett hinder i att hitta rätt strategisk partner för att starta en molnanpassning. För att hjälpa företag på deras molnresa så introducerasHP Converged Cloud Professional Services Suite.

 

Byggt på marknadsledande molnerbjudanden inklusive applikationsomvandling, moln-workshops och support, presenterar HP nya strömlinjeformade tjänster som är utformade för att hjälpa kunder att dra nytta av molnet. Dessa nya erbjudanden inkluderarHP Converged Cloud Support,HP Cloud Design Service,HP Cloud-ready Networking Services,HP Proactive Care for CloudSystem,ochHP Cloud Security Risk and Controls Advisory Services, så väl som förbättringar iHP Applications Transformation to Cloud Services. 

 

HP Enterprise Services snabbar på migrering till molnapplikationer

HP Enterprise Services har stärkt sin portfolio av molntjänster för att möta ökade kundbehov kring mobila- och företagsapplikationer. De inkluderar:

 •  

 • HP Enterprise Cloud Services for Enterprise Applicationssom ger kunder valmöjlighet och flexibilitet när man integrerar och implementerar applikationer i molnet samtidigt som man vidhåller affärskontinuitet och säkerställer datasäkerhet.
 •  

 • HP Mobile Enterprise Cloud Solutionsom tillhandahåller en fullt hanterad och integrerad serie av mobila tjänster och konsulttjänster för att säkert möjliggöra applikationer och datadelning från flera olika typer av enheter.
 •  

 • HP Enterprise Cloud Services - Private Cloudsom möjliggör för kunder att snabbt anamma molntjänster genom att utforma, bygga och hantera en komplett infrastructure-as-a-service vilket skapar grunden för hela organisationens delade IT-tjänster.
 •  

 • HP Cloud Security Risk and Control Advisory Services,ett nytt erbjudande inom serien lösningar för HP professional services. Lösningen hjälper kunder att hålla informationen säker, hantera potentiella intrång och säkerställa efterlevnad av regelverk allt medan applikationer görs tillgängliga via publika, privata och hybridmoln.

 

Utöver detta, så introducerar HP AutonomyAutonomy Marketing Cloud, som är en molnbaserad version avAutonomy Marketing Performance Suite. Denna gör det möjligt för organisationer att förstå, attrahera, engagera och konvertera kunder i realtid.

HP Public Cloud Services underlättar utveckling och snabb sjösättning

NyaHP Cloud Serviceskapacitet gör det enklare och snabbare för företag att förenkla utveckling och implementering av applikationer i publika moln. Förbättringarna inkluderar:

 •  

 • Tillgång till nya lagringstyper som gör det möjligt för användare att köra analys av big data och högpresterande datalaster i publika moln.
 •  

 • Funktionalitet för nya virtuella privata molnnätverk, drivna av mjukvarudefinierade nätverk som erbjuder avancerad säkerhet när publika moln knyts till det egna nätverket.
 •  

 • Ny skräddarsydd "image upload" som ökar kunders produktivitet genom att förenkla inställningar och implementering av "images" som är unika för deras affärskrav.
 •  

 • Ny tjänst för importering av stora volymer som snabbar upp leverans genom att låta användare använda hårddiskar för direkt uppladning av data till HP Cloud Block StorageochHP Cloud Object Storage.

 

HP Financial Services hjälper företag att snabbt ta sig an molnet

För att ytterligare hjälpa kunder på deras resa till molnet, så introducerarHP Financial Servicesnya flexibla IT investeringslösningar för att frigöra kapital och strömlinjeforma mot affärsbehoven. Dessa erbjudanden inkluderar:

 •  

 • Capacity on Demandför HP CloudSystem, gör det möjligt för kunder att få omedelbar tillgång till en 30 procents buffert med kapacitet, samtidigt som initiala kostnader och driftskostnader hålls i schack.
 •  

 • Ny global relationship agreement,som ger kunder ett enskilt övergripande kontrakt, där processer och tjänsteavtal för alla moln och traditionella IT investeringar finns samlade tillsammans med "Asset recovery"-tjänster för hela världen.
 1. "HP Research: Big Data and Cloud," Coleman Parkes Research, Ltd., May 2013.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ola Holmberg, Category Manager, HP CloudSystem, HP Sverige mobil: 0768-5982 34,ola.holmberg@hp.com

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.