Pressmeddelande: 02. februari 2010

Fortum Finland tecknar ett nytt serviceavtal inom infrastruktur med HP Finland

2 februari 2010, meddelar HP Enterprise Services i Finland att Fortum Corporation i Finland, ett ledande energiföretag, har förnyat sitt befintliga samarbete med HP genom att teckna ett nytt tjänsteavtal för service av infrastruktur. Detta avtal kommer att löpa till 2013, med möjlighet till två års förlängning.

Fortum Corporation är ett ledande energiföretag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Deras verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av elektricitet och värme, såväl som drift och underhåll av kraftverk.

Förlängningen av kontraktet, som blev resultatet av en konkurrenspräglad budgivningsprocess, förnyar och utökar det ursprungliga kontraktet som undertecknades 2004.  

”Anbudet från HP var konkurrenskraftigt och hade även fördelen av att vara relativt lågriskbetonat på grund av begränsat behov av förändring av tjänsterna”, sade Pekka Eira, CIO på Fortum.”Vi har förbättrat vår kundnöjdhet de senaste åren och ser fram emot att fortsätta denna positiva trend.”

Avtalet baseras på fullserviceprincipen med fokus på den totala användarupplevelsen av servicen. HP ska också hjälpa Fortum att nå sina strategiska mål med hjälp av hög tillgänglighet av tjänster och innovation.  
Avtalet omfattar hantering och support av servrar och lagring i Fortums datacenter, nätverk och arbetsstationer. HP ska också tillhandahålla IT Service Desk-tjänster och support på lokal nivå för Fortums slutanvändare i Finland, Sverige och Norge såväl som på andra internationella platser.  

”Fortums krav är att minska de löpande driftkostnaderna och samtidigt uppfylla affärskraven på innovation, servicekvalitet och tillgänglighet”, sade Yrjö Lehtonen, Finlands landschef för HP Enterprise Services. ”I egenskap av internationellt företag utnyttjar Fortum HPs globala servicekapacitet. Vi utnyttjar styrkan av vår omfattande erfarenhet inom outsourcing av infrastruktur och kombinerar den med vår omfattande Best Shore-närvaro för att hjälpa Fortum att nå sina strategiska mål.”  

Med det nya kontraktet kommer HP att leverera en lösning baserat på ITSM-processer för ökad flexibilitet och skalbarhet av tjänsterna. Lösningen ger en mjuk övergång från Fortums applikationsförvaltning till en tjänstemodell av industristandard.  

Den goda, konstruktiva andan i Fortums och HPs team har skapat en god grund för ett givande samarbete och affärsmannaskap under de kommande åren.  

Kontraktet träder i kraft den 1 februari 2010.  

Mer information:
Pekka Eira, CIO, Fortum Finland
Tfn: +358 10 45 36329  

Yrjö Lehtonen
Landschef Finland, HP Enterprise Services
Tfn: +358 40 587 4176  

Om Fortum
Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden.  
Under 2008 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,6 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 2,0 miljarder euro. Koncernen har cirka 13 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki. Ytterligare information: www.fortum.se
 
Om HP
HP skapar nya möjligheter för teknik att ha en meningsfull inverkan på människor, företag och samhället. Som världens största teknikföretag erbjuder HP ett utbud som spänner över utskrifts- och datorprodukter, mjukvara, tjänster och IT-infrastruktur för att kunna lösa kundernas problem. Mer information om HP (NYSE: HPQ) finns på http://www.hp.com  
Vill du prenumerera på pressmeddelanden från HP via RSS, klicka här: www.hp.se/press/rss

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.