Pressmeddelande: 18. februari 2010

De sex största hot ett företag bör känna till – HPs Secure Advantage skyddar företag från kostsamma säkerhetshot

De sex största hot ett företag bör känna till

– HPs Secure Advantage skyddar företag från kostsamma säkerhetshot

Skrivare, kopiatorer och skanners integreras allt mer i kritisk affärsverksamhet, men deras funktioner kan skapa nya säkerhetsrisker. Oskyddade skrivare och kopiatorer, eller vilken nätverksansluten enhet som helst, kan bli kostsamma om hemlig information läcker ut via dem. Med HPs Secure Advantage-lösningar kan företag anpassa sina tjänster för att kunna möta de säkerhets- och regleringsbehov som kan uppstå – och försvara sig mot angrepp.

STOCKHOLM, 2010.02.18. –En säker affärsmiljö kan skapas om man förstår de juridiska kraven, vet hur utskrifts-, kopierings och skanner-miljön förhåller sig till dessa krav, och om man har en korrekt bild av hur anställda använder enheterna.

Genom HP Secure Advantage erbjuder HP en heltäckande lösning för att både minska säkerhetsrisker och risker vid bristande regelefterlevnad när det gäller företags utskrifter och bildbehandling.

“Med HP Secure Advantage for Imaging and Printing kan företag utnyttja HPs kraftfulla säkerhetsstrategi för att skydda sin immateriella egendom och minska de förluster som ökad sårbarhet kan orsaka”, säger Matthias Kümmel, Enterprise Solutions Consultant, HP Imaging and Printing Group. “HP gör det enklare att köpa, implementera och integrera säkerhetslösningar i hela företaget.”

De sex största säkerhetshoten

HP har identifierat sex stora säkerhetshot som företag bör vara medvetna om[i]:

1.    Utskrifter – hemliga dokument som ligger i skrivarens utmatningsfack, där vem som helst kan se dem

2.    Nätverkssniffning – otillåtet "sniffande" för att skriva ut data från nätverket kan ge vem som helst tillgång till en kopia av ett utskrivet dokument

3.    Stöld – någon stjäl antingen skrivaren eller dess hårddisk för att komma åt viktig information som finns lagrad där

4.    Inställningar – inställningarna på oskyddade produkter kan under vissa omständigheter ändras, så att maskinen slutar fungera eller tillgängliggör hemlig information

5.    Avslöjande av information – multifunktionsskrivare (MFP), kopiatorer och digitala sändare kan användas för att skicka hemliga dokument via e-post eller fax, och på så sätt kringgå ordinarie säkerhetsmekanismer

6.    Manipulering av dokument – dokument kan manipuleras eller kopieras efter utskrift

Så här förhindrar du kostsamma säkerhetsläckage

För att förhindra kostsamma säkerhetsläckage har HP utformat sitt säkerhetssystem för utskrifter och skanning utifrån fyra nyckelområden[ii]:

1.    Säkra produkten – förhindra obehöriga användare från att ta del av hemlig information från enheten eller dess utskriftsfack

2.    Skydda information på nätverket – utnyttja branschgodkända krypteringsmetoder på nätverket för autentisering, konfidentialitet och skyddad kommunikation

3.    Effektiv övervakning och hantering – använd teknik som gör det lättare att autentisera och skydda hanteringen av nätverksenheter

4.    Säkra dokumentet – förhindra otillåten kopiering, manipulering eller förfalskning av känsliga dokument genom att använda säkerhetsfunktioner som säkra typsnitt och kopieringsskyddat papper

Skydda informationen med HPs portfölj av säkerhetslösningar, HP Access Control solution för utskrifter och skanning. Portföljen innehåller nu också en lösning för att automatisera och dirigera utskrifter, HP Intelligent Print Management solution. Den redan befintliga lösningen HP Secure Pull Printing Solution har förbättrats för att ytterligare skydda skrivare från otillåtna användare och skydda lagrad information i maskinerna. HPs säkerhetslösningar hjälper kunder att minska kostnader, komplexitet och risker som förknippas med att säkra ett företags skrivarnätverk.

HPs Scanjet Enterprise 7000n Document Management Workstation-serie innehåller branschledande, avancerade säkerhetsfunktioner som diskraderingsfunktioner, krypterad scan-till-PDF samt flera autentiseringsmetoder.

Virus, hackers och de egna anställda största riskerna

I en global undersökning genomförd 2008 av Frost & Sullivan ansåg 75 % av de svarande att virus- och maskattacker var de värsta säkerhetshoten, medan hackers och egna anställda rankades som nummer två respektive tre. Undersökningen visade också att den mänskliga faktorn är nyckeln till effektiv säkerhet; 51 % svarade dock att egna anställda utgjorde det största säkerhetshotet[iii].

HPs kunder är synnerligen medvetna om denna trend; 80 % anser att den viktigaste säkerhetsfrågan när det gäller utskrifter och skanning är att skydda hemliga affärsdata från obehöriga[iv]. 

Om HP
HP skapar nya möjligheter för teknikatt ha en meningsfull inverkan på människor, företag, organisationer och samhället. Som världens största teknikföretag erbjuder HP ett utbud som spänner över utskrifts- och datorprodukter, mjukvara, tjänster och IT-infrastruktur för att kunna lösa kundernas problem. Mer information om HP (NYSE: HPQ) finns påhttp://www.hp.com

Vill du prenumerera på pressmeddelanden från HP via RSS, klicka här:www.hp.se/press/rss

För mer information kontakta:

Maria Augustsson

Marknadschef företagsförsäljning skrivare, HP Sverige

08-52493824

maria.augustsson@hp.com

Linnéa Hallgren

Edelman,

08-54 54 55 84, 0708-671 368,

linnea.hallgren@edelman.com


[i]Internt HP-dokument:  HP- Imaging and printing security best practices; HP Imaging and printing security strategies mitigate risk

[ii]Internt HP-dokument:  HP- Imaging and printing security best practices; HP Imaging and printing security strategies mitigate risk

[iii]Frost & Sullivan White Paper THE 2008 (ISC)2 GLOBAL INFORMATION SECURITY WORKFORCE STUDY

[iv]Internt HP-dokument: Pull Printing and Authentication IPG-A,Source 9:1Q106 IPG Enterprise Customer insights.doc   

\\ZBARFP1\BAR Dept\BAR Tech\CCCLIENT\HP\HP LES\Q4 Security\Security mats GG Feb 09

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.