Pressmeddelande: 16. februari 2011

HPs tonerkassetter är bättre än andra tillverkares enligt oberoende undersökning

Stockholm, februari 2011 – HP uppmärksammar nu resultatet av en oberoende undersökning1 som visar att HPs tonerkassetter är bättre än andra tillverkares, på alla områden.

I undersökningen jämfördes HPs tonerkassetter med 216 kassetter från nio stora märken inom återanvända eller plagierade kassetter, som alla finns tillgängliga i EMEA. Resultaten var:

- När undersökningens problemkategorier kombinerades2 påträffades inga fel hos HPs kassetter, jämfört med ett snitt på 41,7 procent hos de övriga 216 kassetterna.
- I genomsnitt kunde 97 procent av testsidorna som skrivits ut med HPs kassetter kategoriseras som acceptabla för alla användningsområden, inklusive distribution till ett företags kunder, återförsäljare eller leverantörer, jämfört med ett genomsnitt på endast 61 procent för de kassetter som tillverkats av andra leverantörer.
-  Av de 216 testade kassetterna som inte tillverkats av HP genererade 87 kassetter 50 procent eller fler sidor som inte gick att använda för något affärsändamål, eller som endast gick att använda internt.
- Testerna visade att HPs toner fäste bra på pappret, medan de andra leverantörernas hade problem med detta. När pulvret inte fäster ordentligt finns risk att det lossnar eller fastnar på andra sidor.
-  De flesta kassetterna från andra tillverkare än HP gav blekare text och grafik än HPs tonerkassetter.

Andreas Granath, chef för HPs Imaging and Printing Group i Sverige, förklarar att kunderna, för att kunna göra ett välgrundat köp, bör räkna in den totala ägandekostnaden för sina förbrukningsvaror. Och även ta med faktorer som kvalitet, pålitlighet och produktivitet i beräkningen.

“Resultatet av undersökningen visar att HPs förbrukningsvaror konsekvent levererar sidor av högre kvalitet, och därigenom en mer produktiv affärsmiljö, än kassetter från andra tillverkare”, säger Andreas Granath. “Varje köp av HPs förbrukningsvaror innebär en avkastning på investeringen som kunden kan lita på.”

Faktum är att kassetter från andra tillverkare än HP kan kosta nästan dubbelt så mycket som HPs, om man räknar in de opålitliga och oberäkneliga resultat som kassetterna från andra tillverkare gav i testerna. 3


Om HP
HP skapar nya möjligheter för teknik att ha en meningsfull inverkan på människor, företag och samhället. Som världens största teknikföretag erbjuder HP ett utbud som spänner över utskrifts- och datorprodukter, mjukvara, tjänster och it-infrastruktur för att kunna lösa kundernas problem. Mer information om HP (NYSE: HPQ) finns på http://www.hp.com.


1 Undersökning utförd av QualityLogic 2010 på uppdrag av HP jämförde HPs monokroma LaserJet-kassetter (HP 36A och 64A) med kassetter från nio andra märken som säljs i Europa, Mellanöstern och Afrika för HP LaserJet P1505 och P4015. För mer detaljer gå till www.qualitylogic.com/EMEAmonotonertest.pdf

2 Följande problemkategorier användes:
- Trasig vid leverans (DOA):
   - Kassetter som:
   - Led av påtagliga läckage (1 cm3 eller mer) före eller under installationsprocessen
   - Skrev ut tio eller färre sidor innan utskriftskvaliteten blev obrukbart låg
   - Från början skrev ut sidor som var av “Begränsad nytta: Otjänlig för distribution” och vars kvalitet inte förbättrades
   - Saknade delar eller där delar var trasiga, eller som inte kunde skriva it efter installation
- Kort livslängd (EEOL): Kassetter som skrev ut mindre än 75 procent av det genomsnittliga sidantalet för alla testade kassetter av samma modell, men som inte var trasiga vid leverans, klassades som EEOL.
- Låg kvalitet (LQ): Kassetter där 50 procent eller fler av testsidorna kategoriserades som “Av begränsad nytta” eller “Oanvändbara,” men som inte var trasiga vid leverans, klassificerades som LQ.

3 HPs beräkningar baserade på en undersökning från 2010 av QualityLogic på uppdrag av HP, som jämförde HPs egna kassetter monokroma LaserJet-kassetter med kassetter från andra tillverkare som säljs i Europa, Mellanöstern och Afrika till HP LaserJet P1505 och P4015. För mer detaljer gå till: www.qualitylogic.com/EMEAmonotonertest.pdf.
Beräkningarna innefattar papper, kassettbyte och arbete nedlagt på omutskrifter. Utgår från ett lika många sidor för externt, internt och personligt bruk. Arbetskostnader hämtade från Mercers Global Pay Study 2009. Utgår från att inköpspriset för HPs kassetter är 140 euro och 42 procent lägre inköpspris för kassetter från andra tillverkare. Faktiska priser, kostnader och besparingar kan variera.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.