Pressmeddelande: 14. april 2011

HP lanserar nya företagsdatorer

Stockholm, 11 april 2011 –Nu lanserar HP ett flertal nya kraftfulla stationära datorer. Blanddessa märks HP Compaq 8200 Elite och HP Compaq 6200 Pro; tvåstationära företagsdatorer som både har hög prestanda och snyggdesign. Datorerna ger den kontroll, kompatibilitet och möjlighettill uppkoppling(1) som HPs företagskunder förväntar sig. Datorernaär dessutom mer strömsnåla än tidigare.

HPs mest kraftfulla företagsdator hittills
HP Compaq 8200 Elite är HPs mest kraftfulla företagsdator, med upptill 40 procent högre prestanda och 15 procent snabbare hårddiskjämfört med tidigare. HP Compaq 8200 Elite är byggd för företag somvill ha hög prestanda, flexibilitet och säkerhet. Den har ävenmarknadens senaste teknik för beräkningar av energisnålhet.Dessutom är den utrustad med andra generationens Intel® Core™vPro™-processorer(2) samt en mängd grafiklösningar att välja mellan(bland annat ett nytt, separat grafikkort till de kompaktaUltra-slim Desktop-modellerna). Dessa lösningar förbättrargrafikprestandan med upp till 70 procent.

HP Compaq 8200 Elite levereras med den kraftfulla nätverks- ochdatasäkerhetssviten HP ProtectTools(3). Modellerna är globalttillgängliga och kommer med en treårig standardgaranti. Det går attvälja mellan en mängd olika utföranden: från HP ConvertibleMinitower, som ger maximala expansionsmöjligheter; Small FormFactor, vars effektiva design har gjort utförandet till enbästsäljare; till Ultra-slim Desktop, som ger hög prestanda i enliten och elegant form.

HP Compaq 6200 Pro Pro är idealisk för företagskunder som behöveren effektiv, lätthanterlig dator med stabila säkerhetsfunktioner.HP Compaq 6200 som finns i Small Form Factor- ellerMicrotower-utförande, kan anpassas så att den passar alla kundersbehov och budgetar.

HP erbjuder en livslängd på minst 15 månader samt garanteradpå-plats-service både för HP Compaq 8200 Elite och HP Compaq 6200Elite.

Mindre miljöpåverkan
Årets nya stationära affärsdatorer har en regleradströmförsörjning som hjälper till att minska både strömförbrukningoch miljöpåverkan. Alla HPs nya stationära företagsdatorer ärdessutom helt fria från bromerade flamskyddsmedel (BFR) samtpolyvinylklorid (PVC).(4)

Vissa av HPs nya affärsdatorer levereras med en gratis 60-dagarstestversion av Norton Internet Security. Genom att skydda motvirus, spyware och andra online-hot hjälper denna till att minimeranertid, förhindra produktivitetsförluster och minska företagetsIT-kostnader.(5)

Pris och tillgänglighet(6)
— HP Compaq 8200 Elite kommer att kosta från 6695 SEK och finnstillgänglig nu.

— HP Compaq 6200 Pro kommer att kosta från 6295 SEK och finnstillgänglig från slutet av april

Fredrik Grahn, Produktchef för HPs stationära företagsdatorer, 08524 95 662, fredrik.grahn@hp.com.

Karin Tångstedt, PR-ansvarig Edelman, 08 545 455 82, karin.tangstedt@edelman.com.


(1) Trådlös anslutningspunkt och internetabonnemang krävs, säljsseparat.
(2) 64- bitarsläge på Intel-arkitektur kräver ett datorsystem medprocessor, chipset, BIOS, operativsystem, drivrutiner samtapplikationer som klarar av Intel 64-arkitekturen. Processorerfungerar inte utan ett BIOS anpassat för Intel 64-arkitektur (inteheller i 32-bitarsläge). Prestanda varierar beroende på hårdvaraoch mjukvara. Se www.intel.com/info/em64tför mer information. Fyrkärniga processorer (Quad Core) ärutformade för att förbättra prestanda på parallellprogrammeradmjukvara och hårdvarumedvetna, multitaskande operativsystem, ochkan kräva lämplig systemmjukvara för att kunna utnyttjas fullt ut.Alla kunder och mjukvaruapplikationer kommer inte nödvändigtvis dranytta av denna teknologi. Intels numrering är inte ett mått påhögre prestanda.
(3) HP ProtectTools kräver Microsoft® Windows.
(4) HPs stationära affärsdatorer är fria från bromeradeflamskyddsmedel och polyvinylklorid (BFR/PVC-fria) och uppfyllerden ännu ej färdigutvecklade definitionen av PVC-fria, såsom termendefinierats i “iNEMI Position Statement on the ‘Definition ofLow-Halogen Electronics (BFR-/CFR-/PVC-free).” Plastdelarnainnehåller mindre än 1,000 ppm (0.1%) brom (om Br-källan kommerfrån BFR:er) och mindre än 1,000 ppm (0.1%) klor (om Cl-källankommer från CFR:er eller PVC eller PVC-kopolymerer). Alla trycktakretskort (PCB) och substratlaminat innehåller totalt mindre än1,500 ppm (0.15%) brom och klor, varav max 900 ppm (0.09%) klor och900 ppm (0.09%) brom.. Delar som byts ut efter köpet är integaranterat BFR/PVC-fria.
(5) Internettillgång krävs. Första 60 dagarna ingår. Prenumerationkrävs för fortsatta uppdateringar.
(6) Beräknade butikspriser. Faktiska priser kan variera.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.