Pressmeddelande: 08. juni 2011

HP utökar molnerbjudandet med nya hybrida lösningar

Nya marknadsmöjligheter för företag och tjänsteleverantörer ändrar dynamiken i molnindustrin

STOCKHOLM, 8 juni, 2011 –HP utökar sin portfölj med hybrida lösningar så att företag kan förbättra sin rörlighet och snabbt agera på sina kunders ständigt förändrade behov.

Hybridmiljöerna, kombinerar traditionell IT-infrastruktur med privata och offentliga moln.

En ny undersökning utförd på uppdrag av HP visar att 95 procent av chefer inom näringslivet och offentlig sektor anser att smidighet är en viktig faktor för framgång inom sina företag. Investeringar inom teknik ses som en viktig medverkande kraft för att öka smidigheten de kommande fem åren.(1)

“Krav på flexibilitet och rörlighet ökar dramatiskt i företagen. I och med molntrenden så ökar nu dessa behov ytterligare. HPs nya hybrida lösningar innebär att företag kan anpassa sin IT-infrastruktur till att bli fullt kompatibel med de fördelar som molnet ger, säger Kjell Ahlzén, VD HP Enterprise Business, HP Sverige.”

Hybridmiljöer som stärker företags smidighet HPCloudSystem – är den mest kompletta, integrerade och öppna plattformen för att bygga och förvalta tjänster över privata, offentliga och hybrida moln. Nu inkluderas branschens första "dubbelverkande" tjänst som hjälper kunder att hantera ojämn efterfrågan. Denna innovation tillåter kunder att tillhandahålla dynamiska resurser, antingen via en extern molnleverantör eller genom en intern pay-as-you-go molnmodell.

För att ge tjänsteleverantörerna möjlighet att dra nytta av den snabbt växande molnmarknaden, lanserar HP HP CloudAgile, som är ett omfattande program vilket inkluderar hela HPs Enterprise-portfölj inklusive CloudSystem. Man levererar tidsvinst, ökade intäkter och förbättrad finansiell flexibilitet och man tillhandahåller direkt tillgång till HPs globala säljstyrkor och vårt världsomspännande nätverk av partners.

Med HPs hybrida lösning kan kunden välja den bästa metoden att omvandla sin IT-miljö för attkunna nyttja olika sourcing-alternativ.

HP Support Services for CloudSystem erbjuder en enda kontaktpunkt för integrerat hård-och mjukvarustöd, dygnet runt, proaktivt förebyggande av problem och automatiserad HP Remote Support. Resultatet blir att kunderna kan fokusera mer på innovation än på problemlösning, samt att det förbättrar förmågan att snabbt finnas tillgängliga för sina kunder.

Dessutom kan HP CloudStart utöka funktionerna i HP CloudSystem och hjälpa kunder att definiera privata molntjänster, genomföra interna kostnadsberäkningar och upp fylla kundernas befintliga säkerhet och backup-policies. Ny funktionalitet automatiserar installationer av grundläggande tillämpningar, övervakning och hantering av korrigeringar i ett privat moln.

Nya HP CloudSystem curriculum och kurser från HP Education Services utbildar kunder i förändringsarbete för att snabbt kunna förverkliga den fulla potentialen i sina molninvesteringar.

HPs nya säkerhetstjänster, tillgängliga via molnet, minskar risken för säkerhetsluckor, samtidigt som de sänker de kostnaderna som annars ofta krävs för säkerhetsåtgärder. Tjänsterna inkluderar:

— HP Enterprise Cloud Service – Vulnerability Scanning, minskar risken för dataförlust eller obehörig åtkomst genom att minskavanliga säkerhetsproblem. Tjänsten söker igenom nätverksnoder -inklusive servrar och nätverksprodukter.

— HP Enterprise Cloud Service – Vulnerability Intelligence, informerar om nyupptäckta hot, vilket möjliggör för kunderna attvidta åtgärder innan ett nätverk bryts.

HP annonserar även enförbättring av HP Cloud Services Enablement for Communications as a Service(HP CSE for CaaS). Dessa tjänster hjälper små och medelstora kunder att dra nytta av verktyget i on-demand tjänsterna. HP CSE för caas möjliggör för företag att erbjuda sina kunder en "one-stop shop" för IT och kommunikationstjänster, såsom meddelanden, samarbete och automatiserade rösttjänster. Resultatet är attt jänsteleverantörerna kan utöka sin kundportfölj och i slutänden öka de totala intäkterna.

"Dagens företag har insett att smidighet är avgörande för deras framtida framgång. De behöver det för att möta förändrade krav, säger Jan Zadak, Executive Vice President, Enterprise Business Salesoch Marketing, HP. "HPs erfarenhet, portföljbredd och globala leverans av tjänster hjälper företag och offentlig sektor att dra nytta av molntjänster för att bli ett Instant-On företag."

I en värld med ständiguppkoppling är Instant-On Enterprise-teknik det som möjliggör leveransen av en snabb betjäning till kunder, medarbetare och partners.

Mer information om HPs nyaerbjudanden finns på: www.hp.com/go/agility2011.

För ytterligareinformation, vänligen kontakta:

Kjell Alhzén, VD och Affärområdeschef för HP Enterprise Business, Sverige, tel: 08-52493 767
Christer Malm, Lösningsexpert molntjänster HP Enterprise Service,tel: 08- 524 978 39
Gunilla Lundqvist, informationschef, HP Sverige, tel: 08-524 90400

Om HP

HP skapar nya möjligheterför tekniken att ge en meningsfull och positiv inverkan påmänniskor, företag, myndigheter och samhälle. Som världens störstateknikföretag erbjuder HP ett utbud som spänner över utskrifts- ochdatorprodukter, mjukvara, tjänster och it-infrastruktur. Genom attkombinera molnet med anslutningsmöjligheter skapar HP säkra,situationsanpassade upplevelser för en uppkopplad värld. Merinformation om HP (NYSE: HPQ) finns på http://www.hp.com.

(1)  “The State ofAgility,” research by Burson-Marsteller on behalf of HP, March2011.

This news release containsforward-looking statements that involve risks, uncertainties andassumptions. If such risks or uncertainties materialize or suchassumptions prove incorrect, the results of HP and its consolidatedsubsidiaries could differ materially from those expressed orimplied by such forward-looking statements and assumptions. Allstatements other than statements of historical fact are statementsthat could be deemed forward-looking statements, including but notlimited to statements of the plans, strategies and objectives ofmanagement for future operations; any statements concerningexpected development, performance or market share relating toproducts and services; any statements regarding anticipatedoperational and financial results; any statements of expectation orbelief; and any statements of assumptions underlying any of theforegoing. Risks, uncertainties and assumptions includemacroeconomic and geopolitical trends and events; the competitivepressures faced by HP’s businesses; the development and transitionof new products and services (and the enhancement of existingproducts and services) to meet customer needs and respond toemerging technological trends; the execution and performance ofcontracts by HP and its customers, suppliers and partners; theachievement of expected operational and financial results; andother risks that are described in HP’s Quarterly Report on Form10-Q for the fiscal quarter ended January 31, 2011 and HP’s otherfilings with the Securities and Exchange Commission, including butnot limited to HP’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal yearended October 31, 2010. HP assumes no obligation and does notintend to update these forward-looking statements.

© 2011 Hewlett-PackardDevelopment Company, L.P. The information contained herein issubject to change without notice. The only warranties for HPproducts and services are set forth in the express warrantystatements accompanying such products and services. Nothing hereinshould be construed as constituting an additional warranty. HPshall not be liable for technical or editorial errors or omissionscontained herein.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.