0

Intrångsanspråk på HPs webbplatser

HP respekterar andras immateriella rättigheter och uppmanar andra att också göra det. HP har därför en policy att ta bort användarbidrag som gör intrång på andras immateriella rättigheter, hindra åtkomst till den här webbplatsen (eller delar av den) för användare som använder den här webbplatsen på ett sätt som gör intrång i någons immateriella rättigheter, och/eller att under aktuella omständigheter säga upp kontot för användare som använder den här webbplatsen på ett sätt som gör intrång i någon annans immateriella rättigheter.

Enligt Title 17 i United States Code, Section 512, har HP infört rutiner för att ta emot skriftliga anmälningar om påstådda brott mot upphovsrätten samt för att bearbeta sådana anspråk i enlighet med gällande lagstiftning. Om du tror att du har utsatts för upphovsrättsintrång eller intrång i andra immateriella rättigheter av en användare på den här webbplatsen ska du meddela detta skriftligen till följande HP-ombud:

Attn: DMCA Copyright Agent
HP Inc.
1050 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304
Tel: 650-857-2709
Fax: 650-857-5409
Email: dmca_copyright_notice@hp.com


För att det ska kunna garanteras att ärendet hanteras omedelbart måste ditt skriftliga meddelande:


 • Innehålla din fysiska eller elektroniska underskrift;
 • Identifiera det upphovsrättsskyddade verk eller den immateriella egendom som du anser har utsatts för intrång;
 • Identifiera det material som du anser gör intrång tillräckligt exakt för att HP ska kunna lokalisera materialet;
 • Innehålla tillräckliga kontaktuppgifter för att HP ska kunna kontakta dig (inklusive postadress, telefonnummer och e-postadress);
 • Innehålla en försäkran om att du har god anledning att tro att användningen av det upphovsrättsskyddade materialet eller den immateriella egendomen inte har tillåtits av ägaren, ägarens ombud eller genom lag;
 • Innehålla en försäkran om att informationen i det skriftliga meddelandet är rättvisande; och
 • Innehålla en försäkran, som kan leda till menedsbrott, om att du är behörig att agera som ombud för äganderättsinnehavaren eller innehavaren av den immateriella egendomen.

Ombudet tar endast upp ärenden som gäller intrång i upphovsrätt eller immateriella rättigheter.

Lämna in en DMCA-motanmälan

Vi meddelar dig att vi har tagit bort eller hindrat åtkomst till upphovsrättsskyddat material som du har tillhandahållit om borttagningen baseras på en giltig DMCA-anmälan om borttagning som vi har mottagit. Om du får ett sådant meddelande från oss kan du skicka oss en skriftlig motanmälan till vårt ombud där du ska ange följande information:


 • Din fysiska eller elektroniska underskrift;
 • Identifiering av materialet som har tagits bort eller som har fått spärrad åtkomst samt en beskrivning av var materialet fanns tidigare innan det togs bort eller åtkomsten spärrades;
 • En försäkran från dig, som kan leda till menedsbrott, att du har god anledning att tro att materialet har tagits bort eller spärrats på grund av ett misstag eller felidentifiering av material som skulle tas bort eller spärras; och
 • Ditt namn, din fysiska adress och ditt telefonnummer samt ett intygande om att du underkastar dig en domstol i den domkrets som din fysiska adress tillhör eller, om din fysiska adress ligger utanför USA, i den domkrets där vi finns, samt att du godtar delgivning från den person som lämnade in anmälan om material som påstås göra intrång eller från ett ombud för denna person.

Uppsägning av upprepade överträdare

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande avsluta kontot eller åtkomsten till den här webbplatsen och/eller tjänsten för användare som är föremål för upprepade DMCA-anmälningar eller andra intrångsmeddelanden.

Till toppen av sidan