HP 4 års service med utbyte av delar nästa arbetsdag för LaserJet Enterprise M63x multifunktionsskrivare (endast Channel)

#U9NL3E

  • Avancerat utbyte av delar
  • Leverans av delar nästa arbetsdag[1]
  • Problemdiagnos och support på distans
  • Förmånliga rabatter på delar

HP 4 års service med utbyte av delar nästa arbetsdag för LaserJet Enterprise M63x multifunktionsskrivare (endast Channel)

#U9NL3E

  • Avancerat utbyte av delar
  • Leverans av delar nästa arbetsdag[1]
  • Problemdiagnos och support på distans
  • Förmånliga rabatter på delar

Specifikationer

Typ av support
Löptid
Svarstid
Täckningsfönster
Plats för service
Servicemetod
Logistikalternativ
Garanti
Care Pack-typ

Recensioner

[1] Servicenivåer och svarstider för HP Care Pack kan variera mellan olika geografiska områden. Service kan erhållas från det datum då du köper hårdvaran. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HP:s tillämpliga villkor och bestämmelser för den tjänst som levereras till eller initieras av kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enligt med gällande lokal lag, och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HP:s villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för din HP-produkt.

Servicenivåer och svarstider kan variera mellan olika geografiska områden. Servicen startar det datum hårdvaran köps. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på www.hp.com/go/cpc. HPs tjänster lyder under HPs tillämpliga villkor för tjänsten som görs tillgängliga för kunden vid köptillfället. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enligt med gällande lokala lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för din HP-produkt.