HP 881 5-liters magenta latexbläckpatron Funktioner
Utöka verksamheten med hållbara kvalitetstillämpningar
Upprätthåll hög produktivitet för industriella utskrifter
Differentiera och bidra till att uppnå miljömål

[1]Jämförelsen av reptålighet är baserad på tester av HP Latex-bläck och representativt svårlösligt bläck. Uppskattningar gjorda av HP Image Permanence Lab på en rad olika material. Bedömning av bildbeständighet utförd av HP Image Permanence Lab. Hållbarhet vid utomhusexponering testad i enlighet med SAE J2527 med HP Latex-bläck på olika typer av material, inklusive HP-material; med vertikal skyltorientering vid simulerade nominella utomhusskyltningsförhållanden för utvalda varma och kalla klimat, inklusive exponering för direkt solljus och vatten; prestandan kan variera allteftersom miljöförhållandena ändras. Beständighet vid skyltning för material laminerat med HP klar glättad självhäftande laminatfilm. Resultaten kan variera baserat på prestandan hos specifika material.

[2]UL ECOLOGO-certifieringen till UL 2801 visar att ett bläck uppfyller ett antal stränga kriterier med avseende på mänsklig hälsa och miljöhänsyn (se http://ul.com/EL). HP Latex-bläck har certifieringen GREENGUARD Children and Schools Certified℠ (se http://www.greenguard.org).

[3]HP Latex-bläck har testats med avseende på skadliga luftförorenande ämnen enligt definitionen i Clean Air Act, med hjälp av amerikanska EPAs metod 311 (testet utfördes 2013) och inga sådana ämnen detekterades. Bevisat nickelfritt enligt tester som utförts i samband med UL ECOLOGO-certifieringen av HP Latex-bläck. UL ECOLOGO-certifieringen till UL 2801 visar att ett bläck uppfyller ett antal stränga kriterier med avseende på mänsklig hälsa och miljöhänsyn (se ul.com/EL). Vattenbaserat HP Latex-bläck är inte klassificerat som brandfarlig eller lättantändlig vätska enligt US DOT eller internationella transportföreskrifter. Tester med Pensky-Martins Closed Cup-metod visade att flampunkten är högre än 110°C.

[4]Vissa substrat kan ha en särskild lukt.