HP LaserJet 9050

HP LaserJet 9050 tonerkassetter

HP LaserJet 9050

Din HP LaserJet 9050 skrivare är optimerad för Original HP 43X tonerkassetter.

Om du skriver ut sällan, välj standard Original tonerkassetter med HP's kvalitet och pålitlighet. Om du skriver ut ofta, välj HP Original högkapacitets kassetter som ger en lägre sidkostnad och du behöver inte byta kassetter lika ofta (Jämförelse mellan högkapacitetspatroner och standardpatroner. För mer information, se www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

Endast HP Original C8543X tonerkassetter kan ge det resultat som din skrivare var skapad för att ge.

HP LaserJet 9050 tonerkassetter

.