Meddelande om rättigheter till personuppgifter

0

Dina personuppgifter kan samlas in och/eller behandlas av den HP-enhet som är registrerad i ditt hemland (som anges i HP-enhetstabellen nedan) för att hantera ditt förhållande med HP och för att bättre kunna hjälpa dig genom att anpassa din erfarenhet och interaktion med oss. Dina personuppgifter kan överföras till andra bolag inom HP-gruppen belägna utanför ditt hemland för detta ändamål, särskilt till Förenta staterna där HPs huvudkontor är beläget. Dessa dataöverföringar görs enligt HPs bindande företagsregler (BCRs), HPs certifiering för sekretesskydd och alla andra tillämpliga lagkrav för att säkerställa att dina data är tillräckligt skyddade. HPs BCRs har godkänts av relevanta myndigheter för dataskydd och tillhandahåller ett enhetligt system för skydd av personuppgifter av högsta standard för våra kunder och anställda världen över. Gå till länken nedan för mer information om HPs BCRs.


I enlighet med lokala dataskyddsförordningar har du rätt att göra reklamationer eller utnyttja din rätt till åtkomst, korrigering, göra invändningar mot eller borttagning genom att använda något av följande alternativ:

  • Via post genom att direkt kontakta den lokala HP-enheten i enlighet med listan i tabellen nedan.
  • Online genom att gå till feedbacklänken Sekretess nedan.
  • Via telefon genom att ringa numret för ditt land och sedan ringa numret som ges till dig när du ombeds göra det. En operatör kommer att hjälpa dig fylla i formuläret för rättighetsbegäran för registrerade personer. All efterföljande kommunikation kommer att ske via e-post.

Dessa kan även användas för att initiera förfrågningar och/eller göra reklamationer som rör behandling av personuppgifter eller utövande av specifika rättigheter som tillhandahålls av HPs bindande företagsbestämmelser.


Kontakta HPs dataskyddsenhet
Mer information om HPs BCRs5

Relaterade länkar: