HP Engage Go Mobile-system

#6TP91EA

Försäljningspunkt vid kontaktpunkten

Bilden motsvarar kanske inte produkten

HP Engage Go Mobile-system

#6TP91EA

Försäljningspunkt vid kontaktpunkten

Bilden motsvarar kanske inte produkten

Ta butiks-, hotell- och restaurangaktiviteter till era kunder, var de än är, med HP Engage Go Mobile, en enhet som är gjord för att imponera med sin moderna elegans till kraftfull bearbetning och robust säkerhet.

Enastående "on-the-go"

Skräddarsy en mobil lösning som är lika enkel för interaktion ansikte mot ansikte som för självbetjäning med flera anpassningsbara alternativ.[1]

Skydda information om kunder och verksamheten

Säkra systemet och kundinformation med säkerhet i flera lager i operativsystemet och utöver.

Tålig. Snabb. Byggd för att vara länge

Få bästa resultat för butik, hotell och restaurang med en suveränt tålig design, höghastighetsprocessor och batteri som räcker länge.

Operativsystem
Processor
Specifikationer för hållbar inverkan
Minne, standard
Not om standardminne
Grafikkortet (integrerat)
Portar
Expansionsplatser
Strömförsörjning

[1] Tillvalsfunktioner säljs separat eller som konfigurerbara tilläggsfunktioner; väska som tillval krävs för magnetremseläsare.

Intel, Core och Intel vPro är varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Bluetooth är ett varumärke som tillhör varumärkesinnehavaren och används av HP Inc. under licens. USB Type-C™ och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum. ENERGY STAR är ett registrerat varumärke som tillhör U.S. Environmental Protection Agency.

[2] Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller kräva separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se http://www.windows.com.

[3] Microsoft Device Guard och Credential Guard finns tillgängligt med Windows 10 IoT Enterprise 2016 som levereras från HP eller för kunder med en volymlicens för användning av Windows 10 Enterprise. Microsoft Device Guard och Credential Guard är inte tillgängligt med Windows 10 Pro. Installation av Windows 10 Enterprise och Microsoft Device Guard och Credential Guard finns tillgängligt via HPs tjänster för konfiguration och distribution.

[4] Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programmens arbetsbelastning samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre prestanda.

[5] Laddar batteriet upp till 50 % på 30 minuter när systemet är avstängt eller i vänteläge. En strömadapter med kapacitet på minst 65 watt krävs. När laddningen har nått 50 % återgår den till det normala. Laddningstiden kan variera +/-10 % beroende på systemtolerans.

[6] HP Sure Start Gen4 är tillgängligt på HP Engage Go Mobile som är utrustade med 7:e generationens Intel®-processorer.

[7] HP BIOSphere Gen4 är tillgängligt på HP Engage Go Mobile-produkter som är utrustade med 7:e generationens Intel®-processorer.

[8] Resultaten från HPs totala testprocess innebär ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Oavsiktliga skador kräver tillvalet HP Care Pack för skydd mot oavsiktliga skador.

[9] MIL-STD 810G-testning väntar och är inte tänkt att visa lämplighet för avtal med USA:s försvarsdepartement eller för militärt bruk. Testresultaten innebär ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Vid skador under MIL STD-testförhållanden eller andra oavsiktliga skador krävs tillvalet HP Care Pack för skydd mot oavsiktliga skador.

[10] Resultaten från HPs tapptest innebär ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Vid skador under testförhållanden eller andra oavsiktliga skador krävs ett HP Care Pack-tillval för skydd mot oavsiktliga skador.

[11] HP Care Pack-tjänster säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack-tjänster kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor för den tjänst som levereras till eller anges för kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med gällande lokala lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för er HP-produkt.

[13] Batteritiden för Windows 10 MM14 varierar beroende på olika faktorer, bland annat produktmodell, konfiguration, inlästa program, funktioner, användning, trådlös funktion och energihanteringsinställningar. Batteriets maxkapacitet minskar naturligt ju längre det används. Mer information finns på www.bapco.com.

[1] Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller så kan det krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se http://www.windows.com.

[2] Microsoft Device Guard och Credential Guard finns tillgängligt med Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB som levereras från HP eller för kunder med en volymlicens för användning av Windows 10 Enterprise. Microsoft Device Guard och Credential Guard är inte tillgängligt med Windows 10 Pro. Installation av Windows 10 Enterprise och Microsoft Device Guard och Credential Guard finns tillgängligt via HPs tjänster för konfiguration och distribution.

[3] Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programmens arbetsbelastning samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre prestanda.

[4] Vissa funktioner i denna teknik, såsom Intel® Active Management Technology och Intel Virtualization-teknik, kräver ytterligare tredjepartsprogramvara för att kunna köras. Den framtida tillgången på virtuella tillämpningar för Intel vPro-teknik är beroende av tredjepartsleverantörer av programvara.

[5] I system som är konfigurerade med mer än 3 GB minne och ett 32-bitars operativsystem kanske inte allt minne är tillgängligt på grund av systemets krav på resurser. För att kunna utnyttja minne över 4 GB krävs ett 64-bitars operativsystem. Den faktiska dataöverföringshastigheten bestäms av systemets konfigurerade processor. Information om vilka minnesdatahastigheter som stöds finns i specifikationerna för processorn.

[6] Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programmens arbetsbelastning samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre prestanda.

[7] En trådlös åtkomstpunkt och internet krävs. Antalet publika trådlösa åtkomstpunkter är begränsat. Specifikationerna för 802.11ac WLAN är endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga specifikationerna skiljer sig från utkastspecifikationerna kan detta påverka den bärbara datorns förmåga att kommunicera med andra 802.11ac WLAN-enheter.

[8] HP Support Assistant kräver Windows och internetåtkomst.

[9] HP Sure Start Gen4 är tillgängligt på HP Engage Go Convertible som är utrustade med 7:e generationens Intel®-processorer.

[10] EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar i olika länder. Se registreringsstatus per land på www.epeat.net. Se HPs butik för 3:epartsalternativ för solenergitillbehör på www.hp.com/go/options.

[11] Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.

[12] Intel® Turbo Boost Technology kräver en dator med processor som har stöd för Intel Turbo Boost. Intel Turbo Boost-prestandan varierar beroende på hårdvaran, programvaran och den övergripande systemkonfigurationen. Gå till www.intel.com/technology/turboboost för mer information.

[13] Batteritiden för Windows 10 MM14 varierar beroende på olika faktorer, bland annat produktmodell, konfiguration, inlästa program, funktioner, användning, trådlös funktion och energihanteringsinställningar. Batteriets maxkapacitet minskar naturligt ju längre det används. Mer information finns på www.bapco.com.

[14] LTE/HSPA+ WWAN-alternativ tillgängliga (finns inte med streckkodsläsare).

[15] Minnet är fastlött.

[16] HP Sure Sense är för närvarande tillgänglig som en HP Softpack. HP Sure Sense inkluderas även i denna image från och med 17 februari 2020.

[17] HP Sure Click stöds endast av Intel Core i3-, i5-, i7- och i9-processorer.

[18] HP Sure Click, Sure Run, Sure Recover och Sure Sense stöds på Win 10 Pro och Win 10 IoT Enterprise 2019 LTSC; men inte på Win 10 IoT Enterprise 2016 LTSB.

[19] Stöd för vPRO kräver antingen en Intel Core i5- eller Core i7-processor.

[20] Stöd för vPRO kräver även ett vPRO WLAN-kort för dessa produkter.

[21] Aktiveringen av vPRO är ett separat tillval för vissa produkter.