HP A3 Managed MFP:er och skrivare

 
1. Baserat på HPs granskning 2018 av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. HP är det enda företag som erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner som övervakar, upptäcker och automatiskt stoppar angrepp, för att sedan självvalidera programvarans integritet under en omstart. En lista över skrivare finns på hp.com/go/PrintersThatProtect. Mer information finns på hp.com/go/printersecurityclaims.

2. BLI-utmärkelsen för pålitlighet utifrån enheter som testats från januari 2012 t.o.m. maj 2018.