HP A3 MFP:er

HP LaserJet A3-färgmultifunktionsskrivare

Premiumfärg, maximal driftstid och högsta säkerhet.

HP PageWide A3-färgmultifunktionsskrivare

Fantastiskt värde för höga hastigheter, energieffektivitet2 och professionella färger.

1. Baserat på HPs granskning 2019 av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. Endast HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner som bevakar, upptäcker och automatiskt stoppar attacker för att sedan självvalidera programvarans integritet efter en omstart. En lista med skrivare finns på hp.com/go/PrintersThatProtect. Mer information: hp.com/go/printersecurityclaims.

2. Energiutlåtandet baseras på TEC-uppgifter som har rapporterats på energystar.gov per februari 2018. Data har normaliserats för att avgöra energieffektivitet för laserskrivare och MFP-enheter (färg) i klassen med en utskriftshastighet mellan 20 och 80 sid/min per februari 2018. Kan variera beroende på enhetsinställningar. De faktiska resultaten kan variera.

3. Jämförelsen baseras på utskrift i Professional-läge.

4. BLI-utmärkelsen för pålitlighet utifrån enheter som testats från januari 2012 t.o.m. maj 2018.

5. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.