HP PageWide A3-färgmultifunktionsskrivare

 

HP PageWide A3-färgmultifunktionsskrivare 779dns

HP PageWide A3-färgmultifunktionsskrivare

Andra intressanta tillval

1. Baserat på HPs granskning 2016 av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. HP är ensamma om att erbjuda en kombination av övervakande säkerhetsfunktioner som upptäcker och automatiskt stoppar attacker och därefter självvaliderar programvarans integritet vid en omstart. En lista med skrivare finns på hp.com/go/PrintersThatProtect. Mer information finns på: www.hp.com/go/printersecurityclaims.

2. Påståendet om energiförbrukning grundar sig på alla TEC-data som rapporterats på energystar.gov per november 2016. Data har normaliserats för att bestämma energieffektiviteten på A3-färglaserskrivare i samma klass med publicerade hastigheter på 20 till 80 sid/min, andra HP PageWide-produkter undantagna. Energiförbrukningen är beroende av skrivarens inställningar. De faktiska resultaten kan variera.

3. Total ägandekostnad baserat på en kombination av antal utskrivna sidor, patronkapacitet, energiförbrukning och inköpskostnader för hårdvara och förbrukningsmaterial. Mer information finns på hp.com/go/learnaboutsupplies.

4. Påståendet om färre servicedelar är baserat på en BLI-analys av ledande A3-multifunktionsskrivare i samma klass per augusti 2016. Beräkningarna bygger på offentligt tillgänglig och/eller publicerad kapacitet som skattats av tillverkaren för förbrukningsvaror med lång livslängd och bygger på ett antagande om 600 000 utskrivna sidor (med förhållandet 60 % svartvitt/40 % färg). Mer information finns på http://www.hp.com/go/pagewideclaims.

5. Jämförelsen baseras på utskrift i Professional-läge.

6. Påståendet om lägsta kostnad per färgsida gäller enheter som inte säljs enligt kontrakt: Jämförelse av HP PageWide A3-enheter med majoriteten av alla MFP-enheter (bläck/laser) i samma klass (2 820 till 7 049 euro) och färgskrivare med singelfunktion (bläck/laser) (1 410 till 2 819 euro) per januari/februari 2017; marknadsandel enligt vad som rapporterats från IDC för fjärde kvartalet 2016. Kostnad per sida enligt vad som rapporterats i Gap Intelligences ”Pricing & Promotions Report” i januari/februari 2017. Jämförelser för enheter/tillbehör som inte sålts enligt kontrakt baseras på publicerade specifikationer för tillverkarnas bläckpatroner med högsta kapacitet, inklusive förbrukningsvaror med lång livslängd och sidkapacitet. Genomsnittlig HP-kapacitet baserad på ISO/IEC 24711 och kontinuerlig utskrift i standardläge. Den faktiska kapaciteten varierar beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Läs mer på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies och http://www.hp.com/go/PageWideClaims.

7. BLI Reliability-utmärkelsen, baserat på enheter som testades från januari 2012 till maj 2018