HP PageWide A3-skrivare

1. Total ägandekostnad baserat på en kombination av antal utskrivna sidor, patronkapacitet, energiförbrukning och inköpskostnader för hårdvara och förbrukningsmaterial. Mer information finns på hp.com/go/learnaboutsupplies.

2. Påståendet om färre servicedelar baseras på HPs analys av klassledande A3-laserskrivare och MFP:er (färg) per februari 2018; beräkningarna bygger på offentligt tillgängliga och/eller tillverkarnas publicerade kapacitet för förbrukningsartiklar med lång livslängd och förutsätter 600 000 utskrivna sidor (färgförhållande: 60 % svartvita utskrifter/40 % färgutskrifter). Mer information finns på hp.com/go/pagewideclaims.

3. Baserat på HPs granskning 2019 av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. Endast HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner som bevakar, upptäcker och automatiskt stoppar attacker för att sedan självvalidera programvarans integritet efter en omstart. En lista med skrivare finns på hp.com/go/PrintersThatProtect. Mer information: hp.com/go/printersecurityclaims.

4. Påståendet om lägsta kostnad per färgsida gäller enheter som inte säljs enligt avtal: Jämförelse av HP PageWide A3-enheter med majoriteten av alla MFP-enheter (bläck/laser) i samma klass (2 820 till 7 049 euro) och färgskrivare med singelfunktion (bläck/laser) (1 410 till 2 819 euro) per januari/februari 2017; marknadsandel enligt rapporter från IDC för fjärde kvartalet 2016. Kostnad per sida enligt vad som rapporterades i Gap Intelligences ”Pricing & Promotions Report” i januari/februari 2017. Jämförelser för enheter/tillbehör som inte sålts enligt avtal baseras på publicerade specifikationer för tillverkarnas bläckpatroner med högsta kapacitet, inklusive förbrukningsvaror med lång livslängd och sidkapacitet. Genomsnittlig HP-kapacitet baseras på ISO/IEC 24711 och kontinuerlig utskrift i standardläge. Den faktiska kapaciteten varierar beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Läs mer på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies och http://www.hp.com/go/PageWideClaims.

5. Energiutlåtandet baseras på TEC-uppgifter som har rapporterats på energystar.gov per februari 2018. Data har normaliserats för att fastställa energieffektivitet för laserskrivare och MFP-enheter (färg) i klassen med en utskriftshastighet mellan 20 och 80 sid/min per februari 2018. Kan variera beroende på enhetsinställningar. De faktiska resultaten kan variera.

6. Jämförelsen baseras på utskrift i Professional-läge.

7. BLI-utmärkelsen för pålitlighet utifrån enheter som testats från januari 2012 t.o.m. maj 2018.

8. www.hp.com/go/learnaboutsupplies.