Nu är världens minsta allt-i-ett skrivare här*

Köp nu

Skrivaren HP DeskJet 3700

$$list_links_tagline$$

Prisvärd, kompakt och trådlös skrivare som ger mycket nytta och nöje men tar liten plats.

Nya innovationer
Tillgänglig nu
 

© 2016 HP Development Company, L.P. Informationen här kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information.


Världens minsta dimensioner jämfört med de flesta allt-i-ett-bläckskrivare i klassen under 2300 SEK; HPs interna undersökning av publicerade specifikationer från skrivartillverkare per den 1 juli 2018 samt Keypoint Intelligence-Buyers Labs undersökning beställd av HP från juli 2018. Marknadsandelar enligt vad som rapporterats av IDC CYQ1 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Uppmätta dimensioner för HP DeskJet 3700-skrivarserien är 403 mm x 177 mm x 141 mm (B x D x H) och volymen är 10 057 671 kubikmillimeter. Se http://www.hp.com/go/smallestAiOclaims eller http://www.keypointintelligence.com/HPDeskJetSmallest.


Det enklaste sättet att skriva ut från din smarttelefon eller platta. Allmän mobil utskrift: Lokal utskrift kräver en mobil enhet och skrivare i samma nätverk eller en direkt trådlös anslutning. Fjärrutskrift kräver en internetanslutning till en webbansluten HP-skrivare. Mer information om hur du skriver ut, bland annat om det krävs en app, finns på hp.com/go/mobileprinting.


Skriv ut levande färgfoton och de dagliga dokumenten med HPs originalbläckpatroner. Enklaste sättet att skriva ut: I jämförelse med de flesta allt-i-ett-bläckstråleskrivare under 3 700 SEK som vänder sig till konsument/hemmakontor Q3 2015 baserat på marknadsandelar som rapporterats av IDC. Nedladdning av app krävs för skrivarinställningar. Registrering av HP ePrint-konto kan krävas. Trådlös hantering är endast kompatibel med 2,4 GHz hantering. Läs mer på www.hp.com/go/mobileprinting.


Det enklaste sättet att skriva ut från din smarttelefon eller platta: I jämförelse med de flesta allt-i-ett-bläckstråleskrivare under 3 700 SEK som vänder sig till konsument/hemmakontor i november 2014, baserat på marknadsandelar som rapporterats av IDC för Q3 2014 och normaltid för konfiguration och/eller förekomsten av förinlästa plugin-program. Nedladdning av app krävs för skrivarinställningar. Lokal utskrift kräver en mobil enhet och skrivare i samma nätverk eller en direkt trådlös anslutning. Trådlösa prestanda beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös hantering är endast kompatibel med 2,4 GHz hantering. Fjärrutskrift kräver en internetanslutning till en webbansluten HP-skrivare. En app eller programvara samt registrering av ett HP ePrint-konto kan också behövas. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat abonnemang för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på www.hp.com/go/mobileprinting (källa: HP Store)


MOOBE: Nedladdning av appen HP Smart krävs. En fullständig lista över operativsystem och skrivare som stöds finns på http://support.hp.com/us-en/document/c03561640?openCLC=true.


Wi-Fi Direct-utskrift: Den mobila enheten måste anslutas till Wi-Fi Direct®-signalen från en skrivare med stöd för Wi-Fi Direct före utskrift. Mer information finns på hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®


Appen HP Smart: Vilka funktioner som kan styras varierar mellan olika mobila operativsystem. En fullständig lista över operativsystem som stöds och mer information finns på http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.


Appen HP Smart måste laddas ned. En fullständig lista över operativsystem och skrivare som appen fungerar med finns på http://support.hp.com/se-sv/document/c03616067?openCLC=true. Vilka funktioner som kan styras varierar mellan olika mobila operativsystem. En fullständig lista över vilka operativsystem som kan användas och mer information finns på http://support.hp.com/se-sv/document/c03616067


Allmän mobil utskrift, mobil utskrift från OS och utskrift från ett urval av mobila enheter: Mer information om lokal utskrift finns på hp.com/go/mobileprinting.


Färgfotona är endast avsedda som illustration; ramlös utskrift kan inte göras med skrivaren


AirPrint är ett varumärke som tillhör Apple Inc.