HP LaserJet-skrivare och MFP:er för företag

 

1. Baserat på interna HP-tester. Mest populär inom sin kategori, 2019.

2. Baserat på interna HP-tester, 2019.

3. Baserat på HPs granskning 2019 av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. Endast HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner som bevakar, upptäcker och automatiskt stoppar attacker för att sedan självvalidera programvarans integritet efter en omstart. En lista med skrivare finns på https://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Mer information: https://www.hp.com/go/printersecurityclaims.

4. Utskriftshastigheter. Uppmätt enligt ISO/NEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på https://www.hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.

5. Baserat på den lägre energiförbrukningen hos HP LaserJet-skrivare och -tonerkassetter med JetIntelligence som lanserats sedan 2015 jämfört med tidigare toner utan JetIntelligence, enligt EnergyStars metoder.

6. Skanningshastigheter uppmätta från automatisk dokumentmatare. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.

7. Trådlöst direkt, NFC. Före utskrift måste mobila enheter anslutas direkt till en MFP eller skrivare med stöd för Wi-Fi Direct®. En app eller en drivrutin kan behövas beroende på vilken mobil enhet som används. Mer information finns på https://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

8. BLI-utmärkelsen för pålitlighet utifrån enheter som testats från januari 2012 t.o.m. maj 2018.

9. Inkluderar ett år med HPs begränsade garanti och två ytterligare års support efter registrering och godkännande av HPs garantivillkor. Läs garantivillkoren på https://www.hp.com/go/3yearextendedservices. för mer information.

10. Användning av påfyllda kassetter eller kassetter från en annan leverantör påverkar inte HPs ettåriga begränsade standardgaranti, men (a) ytterligare kostnader kan tillkomma i enlighet med HPs begränsade garantimeddelande, och (b) det annullerar de ytterligare två årens support (se villkor på https://www.hp.com/go/3yearextendedservices).