HP PageWide affärsskrivare

$$list_links_tagline$$

Lägsta totala ägandekostnaden.
Med andra ord, högre totala besparingar.

HP PageWide ger konkurrensfördelar ur alla vinklar. Upplev höga prestanda utan kompromisser, enastående säkerhet4 och lägst ägandekostnad i sin klass3

HP PageWide färgskrivare

Med HP PageWide-skrivare får du den lägsta totala ägandekostnaden3 och den högsta hastigheten2 i produktklassen, plus världens säkraste4 utskrifter och klassens bästa energieffektivitet1.

 
HP PageWide-skrivare för företag 

Higher speed. Higher quality.

The secret to record-breaking speed and professional quality at lower cost is a print bar that prints across any width, however great, in a single pass.

Download PDF

 

1. Påståendet om energiförbrukning grundar sig på alla TEC-data som rapporterats till energystar.gov per november 2016. Data har normaliserats för att bestämma energieffektiviteten på A3-färglaserskrivare i samma klass med publicerade hastigheter på 20 till 80 sid/min, andra HP PageWide-produkter undantagna. Energiförbrukningen är beroende av skrivarens inställningar. De faktiska resultaten kan variera.

2 Jämförelsen baseras på tillverkarnas publicerade specifikationer från augusti 2016 om snabbast tillgängliga färglägen i alla företagsfärgskrivare för A3 i prisklassen 900­2 300 EUR och MFP:er i prisklassen 2 000–4 500 EUR. Jämförelsen innefattar inte andra HP PageWide-produkter eller produkter som enligt IDC från det andra kvartalet 2016 har 1 % marknadsandel eller mindre. HP PageWide-hastigheter baseras på General Office-läget och exkluderar första sidan. Mer information finns på hp.com/go/printerspeeds.

3. Total ägandekostnad baserat på en kombination av antal utskrivna sidor, patronkapacitet, energiförbrukning och inköpskostnader för hårdvara och förbrukningsmaterial. Mer information finns på hp.com/go/learnaboutsupplies.

4. Baserat på HPs granskning 2016 av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. HP är det enda företag som erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner som övervakar, upptäcker och automatiskt stoppar angrepp och därefter självvaliderar programvarans integritet under en omstart. En lista över skrivare finns på hp.com/go/PrintersThatProtect. Mer information finns på hp.com/go/printersecurityclaims.

5. Uppmätt enligt ISO/IEC 24734. Den första uppsättningen testdokument är inte med i beräkningen. Mer information finns på hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutiner och dokumentens komplexitet.

6. BLI Reliability-utmärkelsen, baserat på enheter som testades från januari 2012 till maj 2018.