Företagsproduktivitet med oöverträffad kapacitet

Utökad kapacitet


Ge ditt team vad det behöver
för att lyckas. Välj och använd
fler än 180 lösningar från HP och tredje part.

Fler sidor,
färre avbrott


Med HP PageWide-bläckpatroner i original
med extra hög kapacitet kan du skriva
ut 20 000 svartvita sidor och 16 000 färgsidor.
Du kan dessutom lägga mindre tid och pengar
på underhåll med färre utbytbara delar
än på laserskrivare.5

Oöverträffad säkerhet och hantering av skrivarparken2


Få ett starkt skydd för enheter, data och dokument med de bästa inbyggda säkerhetsfunktionerna för skrivare som HP,2 har att erbjuda, samtidigt som du enkelt hanterar hela skrivarparken centralt.

Bästa möjliga produktivitet i sin klass


I sin kategori har HP PageWide Enterprise-serien bäst utskriftshastighet och bäst utskriftshastighet av första sidan, snabb dubbelsidig skanning i ett svep och en användarvänlig 8 tum stor färgpekskärm med fingerrörelsekommandon. Serien är alltså utrustad med allt dina medarbetare behöver, samtidigt som du får professionell dokumentkvalitet.

1. Total ägandekostnad baserat på en kombination av antal utskrivna sidor, patronkapacitet, energiförbrukning och inköpskostnader för hårdvara och förbrukningsmaterial. Mer information finns på hp.com/go/learnaboutsupplies.

2. Baserat på HPs granskning från 2016 av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. HP är det enda företaget som erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner som övervakar, upptäcker och automatiskt stoppar angrepp och därefter självvaliderar programvarans integritet under en omstart. En lista över skrivare finns på hp.com/go/PrintersThatProtect. Mer information finns på hp.com/go/printersecurityclaims.

3. Jämförelsen baseras på tillverkarnas publicerade specifikationer från augusti 2016 om snabbast tillgängliga färglägen i alla företagsfärgskrivare för A3 i prisklassen 900–2 300 EUR och multifunktionsskrivare i prisklassen 2 000–4 500 EUR. Jämförelsen innefattar inte andra HP PageWide-produkter eller produkter som enligt IDC från det andra kvartalet 2016 har 1 % marknadsandel eller mindre. HP PageWide-hastigheter baseras på General Office-läget och exkluderar första sidan. Mer information finns på http://www.hp.com/go/printerspeeds.

4. Patroner med hög kapacitet ingår inte vid köp av skrivaren, köps separat. Jämförelsen baseras på ISO 24711 och avser kapacitet för HP 981-seriens PageWide-originalbläckpatroner med hög kapacitet jämfört med HP 981-seriens PageWide-originalbläckpatroner.  Mer information finns på http://www.hp.com/go/pagewideclaims.

5. Uppgiften om färre servicedelar baseras på BLI:s analys från augusti 2016 av ledande multifunktionsskrivare för A3 i samma klass. Beräkningarna görs på offentligt tillgänglig och/eller publicerad kapacitet som angetts av tillverkaren för förbrukningsvaror med lång livstid och förutsätter 600 000 utskrivna sidor (med förhållandet 60 % svart/40 % färg. Mer information finns på http://www.hp.com/go/pagewideclaims.


© HP Inc. Informationen här kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna. Ingenting här ska anses utgöra någon ytterligare garanti. HP kan inte hållas ansvarigt för tekniska fel och skrivfel som påträffas här.