Prisvärt och snabbt för bästa möjliga produktivitet.

Multifunktionsskrivare


Du kan kopiera, skanna, faxa, göra
dubbelsidiga utskrifter och ansluta till
internet direkt från skrivaren.

Skriv ut var som helst


Skriv ut från smarttelefon, platta eller bärbar
dator från var som helst på kontoret eller när du
arbetar från annan plats. Det är enkelt och direkt,
till och med utan nätverk, med trådlösa alternativ
eller touch-to-print-tekniken NFC.

Du kan även skriva ut Microsoft® Word- och
PowerPoint®-filer från USB.

Säkert, energieffektivt och pålitligt


Med den väl beprövade och energieffektiva HP PageWide-tekniken kan du räkna med bra säkerhets- och administrationsfunktioner. Du kan lägga mindre tid och pengar på underhåll genom att det är färre utbytbara delar än på laserskrivare.6

Bästa möjliga produktivitet i sin klass


I sin kategori har HP PageWide Pro-serien bästa utskriftshastighet och bästa hastighet för första sidan, snabb dubbelsidig skanning i ett svep och användarvänlig 4,3 tum stor färgpekskärm med fingerrörelsekommandon. Serien är alltså utrustad med allt dina medarbetare behöver, samtidigt som du får professionell dokumentkvalitet.

 
 

© HP Inc. Informationen här kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting som nämns häri ska anses utgöra någon ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

1. Jämförelsen baseras på tillverkarnas publicerade specifikationer från augusti 2016 om snabbast tillgängliga färglägen i alla affärsfärgskrivare för A3 i prisklassen 900­2 300 EUR och multifunktionsskrivare i prisklassen 2 000–4 500 EUR. Jämförelsen innefattar inte andra HP PageWide-produkter eller produkter som enligt IDC från det andra kvartalet 2016 har 1 % marknadsandel eller mindre. HP PageWide-hastigheter baseras på läget för allmänna kontorsutskrifter och exkluderar första sidan. Läs mer på http://www.hp.com/go/printerspeeds.

2 Total ägandekostnad baserad på en kombination av antal utskrivna sidor, kassettkapacitet, energiförbrukning och inköpskostnader för hårdvara och förbrukningsmaterial. Läs mer på hp.com/go/learnaboutsupplies.

3. Baserat på HPs granskning från 2016 av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. HP är ensamma om att erbjuda en kombination av övervakande säkerhetsfunktioner som upptäcker och automatiskt stoppar attacker och därefter självvaliderar programvarans integritet vid en omstart. Om du vill se en lista över våra skrivare kan du gå till hp.com/go/PrintersThatProtect. Mer information finns på: hp.com/go/printersecurityclaims.

4. Påståendet om energiförbrukning grundar sig på alla TEC-data som rapporterats till energystar.gov per november 2016. Data har normaliserats för att bestämma energieffektiviteten på HPs A3-färglaserskrivare i samma klass med publicerade hastigheter på 20 till 80 sid/min, andra HP PageWide-produkter undantagna. Energiförbrukningen är beroende av skrivarens inställningar. De faktiska resultaten kan variera.

5. Bläckpatroner med hög kapacitet ingår inte vid köp av skrivare; köps separat. Jämförelsen baseras på ISO 24711 och avser kapacitet för HP 990-serien original PageWide-bläckpatroner med hög kapacitet jämfört med HP 990-serien original PageWide-bläckpatroner. Läs mer på hp.com/go/learnaboutsupplies.

6. Påståendet om färre servicedelar är baserat på en BLI-analys av ledande A3 MFP:er i samma klass per augusti 2016. Beräkningarna bygger på offentligt tillgänglig och/eller publicerad kapacitetsstatistik skattad av tillverkaren för förbrukningsvaror med lång livslängd och bygger på ett antagande om 600 000 utskrivna sidor (med förhållandet 60 % svartvitt/40 % färg). Läs mer på http://www.hp.com/go/pagewideclaims.