Observation gällande juridiska krav för begäran av registrerade personer

1

Juridiska krav

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har HP en månad på sig att tillhandahålla information eller vidta åtgärder gällande en fråga eller ett klagomål. Den här perioden kan förlängas med ytterligare två månader vid behov beroende på begärans komplexitet. I de fall där HP behöver ytterligare svarstid kommer du att meddelas om detta inom den ursprungliga tidsgränsen på en månad.


Enligt California Consumer Privacy Act har HP fyrtiofem dagar på sig att tillhandahålla information eller vidta åtgärder gällande en fråga eller klagomål. Den här perioden kan förlängas med ytterligare 45 dagar vid behov beroende på begärans komplexitet. I de fall där HP behöver ytterligare svarstid kommer du att meddelas om detta inom den ursprungliga tidsgränsen på fyrtiofem dagar.


Observera att HP har som mål att svara inom fem arbetsdagar men att de begärda åtgärderna kan ta längre tid att utföra.5

Relaterade länkar: