Meddelande om juridiska krav för begäranden från registrerade personer inom EES

1

Juridiska krav

Observera att HP enligt den allmänna dataskyddsförordningen har en månad på sig att tillhandahålla information eller vidta åtgärder gällande en fråga eller ett klagomål. Den här perioden kan förlängas med ytterligare två månader vid behov, beroende av frågans komplexitet och antalet begäranden. I de fall där HP behöver ytterligare svarstid kommer du att meddelas om detta inom den ursprungliga tidsgränsen på en månad.


Observera att vi har som mål att svara inom fem arbetsdagar, men att de begärda åtgärderna kan ta längre tid att utföra.5

Relaterade länkar: