Kontakta HPs dataskyddsenhet

OBS! Detta formulär ska endast användas för frågor om HPs sekretessprocedurer eller för att registrera ett sekretessklagomål. Vänligen Kontakta HP för allmänna frågor eller teknisk hjälp med produkter och tjänster från HP.

Det här formuläret skickas direkt till HPs sekretessavdelning och du får ett automatiserat e-postmeddelande från oss som bekräftar mottagandet. Vid mottagandet kommer HPs sekretessavdelning att gå igenom ditt meddelande och vidta åtgärder för att uppfylla din begäran, undersöka ditt klagomål och/eller svara på din fråga. HP svarar på alla ärenden i enlighet med lagstadgade krav, dock har vi som mål att svara inom 5 arbetsdagar. Om du är missnöjd med HPs svar har du rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet eller inför domstol.

Använd detta formulär för att registrera ett sekretessklagomål.

Bifoga eventuella relevanta dokument (t. ex. e-postkommunikation, skärmdump) som kan hjälpa oss att ta itu med ditt klagomål. Om du vill dela flera filer med oss, Lägg till dem i ett. zip-arkiv och ladda upp det med knappen nedan.

Vi behöver ditt eller dina telefonnummer om du vill att vi tar bort dig från den allmänna samtalslistan för marknadsföring från HP.

Om du inte längre vill få post från HP behöver vi exakt den postadress som anges på utskicken:

Bifoga en kopia av utskicket om så är möjligt.

OBSERVERA: Tänk på att du inte kan återställa ett konto när du väl har raderat det.

Dessutom används samma kontoinloggningsuppgifter på många av HPs webbplatser, vilket betyder att du kan råka radera många konton när du raderar ett av dem.

Ge oss så mycket kontoinformation som möjligt om du vill att vi stänger ned ditt konto hos HP.

Skriv in e-postadressen som är kopplad till kontot, inklusive kontonamnet om det inte är din e-postadress samt lämna övrig relevant information om kontot.

Under BNPR har du rätt att utöva vissa rättigheter inklusive: tillgång; rättelse radering ("rätt att bli bortglömd"); begränsning av behandlingen. Vänligen välj ett av alternativen nedan för att utöva din rätt.

Bifoga eventuella relevanta dokument (t. ex. e-postkommunikation, skärmdump) som kan hjälpa oss att ta itu med ditt klagomål. Om du vill dela flera filer med oss, Lägg till dem i ett. zip-arkiv och ladda upp det med knappen nedan.

Vänligen använd detta formulär för frågor , kommentarer eller önskemål som inte omfattas av de alternativ som på föregående sida.

OBS! Formuläret är endast avsett för frågor, kommentarer eller ärenden som gäller integritets- och sekretessrutiner på HP. Vänligen Kontakta HP för allmänna frågor eller teknisk hjälp med produkter och tjänster från HP.

Bifoga eventuella relevanta dokument (t. ex. e-postkommunikation, skärmdump) som kan hjälpa oss att ta itu med ditt klagomål. Om du vill dela flera filer med oss, Lägg till dem i ett. zip-arkiv och ladda upp det med knappen nedan.

HP respekterar din integritet

Efter inlämning, kommer du att få uppföljningsmeddelanden från HP i fråga om denna förfrågan. Du kan se HPs integritetspolicy, Här.

Tack för

Tack för att du tog kontakt med HPs sekretessavdelning. Vi har tagit emot ditt meddelande och kommer att gå igenom det och vidta åtgärder för att uppfylla din begäran, undersöka ditt klagomål och/eller svara på din fråga. HP svarar på allt inkommande material i enlighet med rättsliga krav Vi försöker att svara inom fem arbetsdagar. Om du är missnöjd med HPs svar har du rätt att lämna in ett klagomål hos den lokala dataskyddsmyndigheten eller i en domstol.

Integritet är viktigt för HP och vi tar det på största allvar. Vi arbetar för att respektera din integritet så långt det är möjligt.

Med vänlig hälsning,
HP sekretess
www.hp.com/privacy